ESTUDO 3 / ESTUDIO 3

Realización e montaxe: Pablo Cayuela / Ramiro Ledo 
a partir da idea e investigación de Margarita Ledo Andión.
Ano: 2011

Duración: 38' (9'+5'+24')

Serie de 3 estudos sobre 'Galicia' (Carlos Velo, 1935), co gallo da aparición, en decembro de 2010, de novas bobinas con material perdido deste filme. O 1º e o 2º demostran a relación entre as 3 fontes existentes con imaxes de 'Galicia':

▪ 'Galicia', versión 8 min: a única copia conservada até o de agora, proxectada nas XoCiViGa d’O Carballiño de 1985 (8’07’’)
▪ 'Ispanija': filme realizado no ano 1939 pola directora soviética Esfir Shub, montado a partir de imaxes de diversas procedencias, e no que se atopan parte das imaxes rodadas por Velo para 'Galicia'.
▪ Bobinas: material depositado no CGAI en decembro de 2010 polo profesor Vladimir Magidov. As tres primeiras bobinas, que analizando as colas fotograma a fotograma se corresponden cos números 13694, 13696 e 13697, conteñen 16 minutos de 'Galicia'. Sen son.

O 3º estudo ensaia unha hipotética reconstrución baseada en indicios derivados da análise das transicións entre secuencias e máis en diversas declaracións do propio Carlos Velo sobre a estructura do filme.

Traballo presentado con Margarita Ledo no 'XIII Congreso da Asociación Española de Historiadores del Cine: Aurora e melancolía. O cine español durante a II República (1931-1939)'. Marzo de 2011. Proxectado no Cineclube de Compostela en xaneiro de 2012.
Texto de apoio:
 cineclubedecompostela.blogaliza.org/files/2012/01/Galicia-1936-2011.pdf

***

Realización y montaje: Pablo Cayuela / Ramiro Ledo a partir de la idea e investigación de Margarita Ledo Andión.
Año: 2011
Duración: 38' (9'+5'+24')

Serie de 3 estudios sobre 'Galicia'(Carlos Velo, 1935), con motivo de la aparición, en diciembre de 2010, de nuevas bobinas con material que se consideraba perdido. El 1º y el 2º demuestran la relación entre las tres fuentes existentes con imágenes de 'Galicia':

▪ 'Galicia', versión 8 min: la única copia conservada hasta la fecha, proyectada en las XoCiViGa de O Carballiño de 1985 (08'07'')
▪ 'Ispanija': película realizada en 1939 por la directora soviética Esfir Schub, montada a partir de imágenes de diversa procedencia y en donde se encuentran parte de las imágenes que Carlos Velo rodó para su 'Galicia'.
▪ Bobinas: material depositado en en CGAI (Centro Galego de Artes da Imaxe, A Coruña) en diciembre de 2010 por el profesor Vladimir Magidov. Las tres primeras bobinas, que analizando las colas fotograma a fotograma, se corresponden con los números 13694, 13696 y 13697, contienen 16 minutos sin sonido, fragmentados e inéditos hasta el momento, de 'Galicia'.

El estudio 3º ensaya una hipotética reconstrucción basada en indicios derivados del análisis de las transiciones entre secuencias y en diversas declaraciones del propio Carlos Velo sobre la estructura de la película.

Trabajo presentado con Margarita Ledo Andión en el 'XIII Congreso de la Asociación Española de Historiadores del Cine: Aurora y melancolía. El cine español durante la II República (1931-1939)' en marzo de 2011.
Proyectado en el Cineclube de Compostela en enero de 2012.
Texto de apoyo:
 cineclubedecompostela.blogaliza.org/files/2012/01/Galicia-1936-2011.pdf

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…