SK/
Intenzívny víkendový seminár Improvizácie a Kontaktnej improvizácie otvorený pre všetky úrovne. Tento seminár bol krátkym náhľadom do konceptu a filozofie Milana Kozánka a jeho uvažovania o ľudskom tele. Náhľadom do mikrokozmu tela, jeho vnútorného usporiadania a následného projektovania do priestoru. Podelil sa s nami s výsledkami svojho výskumu, na ktorom pracuje už viac ako 10 rokov. Počas seminára sme spoznávali cez pohybovú anatómiu základnú stavebnú štruktúru tela - kostrový systém, základné pohybové centrá, oboznámili sme sa s prácou s energiou v tele - energetickými centrami. Prostredníctvom improvizácie a kontaktnej improvizácie sme objavovali pohybové možnosti tela a jeho ohraničenia. Cez takýto pohybový výskum vlastného tela a tela partnera sme objavovali autentický pohybový prejav, spontaneitu a prirodzenosť pohybu, ktorá je zakódovaná v každom z nás.

EN/
Intensive weekend workshop of Improvisation and Contact Improvisation.This seminar was a brief insight into the Milan Kozánek's concept and philosophy of his thinking about the human body. It was an insight into the microcosm of the body, its internal organization and its projection to the space. Milan shared with us the results of his research, which He has been working for almost 10 years. During the seminar we were exploring the „anatomy of movement“ through the basic building structure of the body - skeletal system and the basic movement centers. Further we were working with body energy through energy centers. During the workshop we were also exploring the possibility of moving the body and its boundaries through improvisation and contact improvisation.
Through this experiences we were discovering authentic movement expression, spontaneity and nature of movement, which is encoded inside of each of us.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…