6.03, godz. 18.30, 
miejsce: Warszawa, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, plac Małachowskiego 1
Sskład: Rafał Drozdowski, Bogna Kietlińska, Iwona Kurz, Marek Krajewski, Tomasz Rakowski, Maciej Frąckowiak
, Marcin Wojdat. Prowadzenie: Bogna Świątkowska

Książka "Niewidzialne miasto" to wynik kilkuletnich badań prowadzonych pod kierownictwem Marka Krajewskiego przez socjologów, antropologów i kulturoznawców nad fenomenem „codziennego urbanizmu”. Autorki i autorów książki interesowało przede wszystkim to, w jaki sposób mieszkańcy dużych polskich miast ingerują w ich przestrzeń, jakie są skutki tych działań, w jakich relacjach pozostają one wobec działań władz, deweloperów i inwestorów. Punktem wyjścia do badań była analiza materiału wizualnego zgromadzonego w internetowej bazie (niewdzialnemiasto.pl), zawierającej dziś ponad 7 tysięcy fotografii. Przedstawiają one ścieżki wydeptywane przez mieszkańców, by skrócić sobie drogę, nielegalne reklamy i ręcznie tworzone szyldy sklepów oraz zakładów usługowych, przyblokowe ogródki i fantazyjnie przyozdobione balkony, stuningowane domowym sposobem samochody, wynalazki mające ułatwić codzienne życie, ale też systemy alarmowe, zasieki i mury budowane, by bronić prywatności. Każda z tych fotografii dowodzi, że miasto to nie abstrakcyjna struktura, którą można dowolnie zmieniać, ale raczej miejsce życia ludzi, przestrzeń pełna konfliktów i sprzeczności, konstruowana przez codzienne, banalne działania mieszkańców. Niewidzialne miasto jest książką, która nie tylko pokazuje miasto z nowej perspektywy, ale też dokumentuje, jak i czym żyją dziś miasta w Polsce.

Rafał Drozdowski - doktor habilitowany, profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, dyrektor Instytutu Socjologii UAM, kierownik Zakładu Socjologii Życia Codziennego w Instytucie Socjologii UAM. 

Marek Krajewski – socjolog, profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor licznych artykułów dotyczących kultury popularnej, konsumpcji i sztuki oraz książek. Pomysłodawca projektu Niewidzialne miasto
Bogna Kietlińska - absolwentka Instytutu Historii Sztuki oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych w Uniwersytecie. Zajmuję się wielozmysłowym odbiorem i konstruowaniem przestrzeni publicznej.
Iwona Kurz - kieruje Zakładem Filmu i Audiowizualności w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej przez pryzmat obrazu (przede wszystkim fotograficznego i filmowego), antropologią kultury wizualnej oraz problematyką gender.
Tomasz Rakowski – doktor, etnolog, antropolog kultury, lekarz, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, współpracuje z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się antropologią społeczności zdegradowanych i zubożałych, metodologią badań terenowych, rzeczami/materialnością w badaniach antropologicznych. 

Maciej Frąckowiak - socjolog, zajmuje sie obrazem, próbuje go traktować jako narzędzie i pretekst do badań oraz zmiany relacji społecznych. W Instytucie Socjologii UAM pracuje nad doktoratem poświęconym współczesnym strategiom interwencji socjologicznej.
Marcin Wojdat – szef Centrum Komunikacji Społecznej przy Urzędzie m. st. Warszawy. Pracował w Fundacji Organizacji Służebnych MAZOWIA, w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, w Centrum Organizacji Pozarządowych na Szpitalnej. 


Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…