گروه موسیقی «مورچه ها» چند آهنگ اعتراضی و دلنشین را در محفل «حزب همبستگی افغانستان» به مناسبت روز جهانی زن در کابل به تاریخ هشتم مارچ ٢٠١٣ اجرا نمودند که مورد استقبال گرم حاضران مواجه شد.

آهنگ بالا که در محفل اجرا شد یکی از تازه ترین ساخته های مسعود حسن زاده می‌باشد، که در قالب طنز به مکارگی های حامد کرزی اشاره دارد.
گروه «مورچه ها» چندسالی می‌شود که در آشفته بازار موسیقی افغانستان ظهور نموده که برای نخستین بار در تاریخ کشور ما، موسیقی را همچون سلاحی برای بیان دردها و بلند بردن آگاهی مردم از وضعیت ابتر کنونی بدست گرفته است.

متاسفانه میدان موسیقی افغانستان همانند دیگر عرصه های جامعه ما شدیدا با گند اشغال و بنیادگرایی آغشته بوده و عمدتا ابتذالات زهرآگینی تحت عنوان هنر به خاطر فروبردن هرچه عمیتقر ملت در خواب خرگوشی و سیاهی تولید می‌شوند. دریکچنین شرایطی،‌ «مورچه ها» با وجدان بیدار و موسیقی معترض شان می‌توانند مایه الهام و روشنایی‌بخش هنر پویا و مردمی در جامعه ما بشمار رفته و از ایستادگی شان غولهای آینده موسیقی آزادیخواهانه را بارور سازند.

درحالیکه نمایندگان هنر ضدمردمی در کشور بیمار ما تشویق شده حتی برایشان لقب «هنرمند ملی» داده می‌شود، اما پیام حق طلبانه و مترقی «مورچه ها» در همان آغاز راه با غوغا و شمشیر سانسور و تهدید جهالت پیشگان بنیادگرا و مقامات فاسد و مافیایی افغانستان مواجه شد چون این خاینان مرگ خود را در موجودیت و رشد هنر رزم‌جویانه و آگاهی‌بخش می‌بینند. اما جا دارد که به مورچه های شرافتمند و شجاع درودهای بیکران فرستاد که خنجر و زورگویی میهنفروشان مافیایی نتوانسته خللی در اراده و فعالیت های اینان وارد آورد و همچنان با تلاش های پیگیر به انعکاس دردها و آلام مردم ما در موسیقی دلنواز و متفاوت شان ادامه می‌دهند.

ما از گروه مورچه ها و بخصوص آقای مسعود حسن زاده قلبا و باربار ممنونیم که بدون هیچگونه چشمداشت مادی حاضر شدند که با آهنگ های خنجرگون شان محفل «حزب همبستگی افغانستان» را غنا بخشند.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…