Exhibition of Imre Bukta
Imre Bukta’s thematic exhibition combines new installations and board paintings with the former, emblematic works of his oeuvre. The exhibited works focus on such issues as the transformation of traditions, the alienation of nature, the decay of built heritage, the crisis of moral values, and the often desperate, day to day struggles of socially marginalized people. Bukta’s artistic vehicles include well-definable, figurative motifs of painting and graphics, as well as applied objects: harvested crops, pumpkins, corn stalks, a tree stump, chain saws used for wood-cutting, a hog knife or a battered kitchen table. While his older, mostly conceptualist works – shaped by wry irony – are usually intimately connected to the world of land and agriculture, his new works show a strong existentialist stance that represents fundamental issues of human existence in a more general perspective. This shift in Bukta’s art seems to be closely related to the recent intensification of a more melancholic view and the foregrounding of the sacred in his work. His new pictures often construct the fictional view of a fragmented world of splinters and bubbles with vibrant colours, thus creating artworks of multiple perspectives and intricate structures, yet works endowed with unambiguous significance. Similarly, his video-installations, placed within spaces that simulate reality, are more and more poetic: these works address the sometimes banal, sometimes fundamental questions of life in the easily understandable visual language of cinematic sequences. The exhibition ”Another Hungary” is the largest exhibition of the artist in Hungary so far.

Bukta Imre kiállítása
Bukta Imre tematikus kiállítása új installációkra és táblaképekre épül, melyekhez szerves módon illeszkednek az életmű korábbi emblematikus darabjai. Az alkotások meghatározó témája a hagyomány átalakulása, a természet elidegenedése, az épített örökség enyészete és az erkölcsi értékek válsága. A társadalom peremén élő emberek mindennapos, nemegyszer kétségbeesett küzdelme egyéni boldogulásukért. Bukta művészeti eszköztárában ugyanúgy találhatók jól beazonosítható, figuratív festészeti és grafikai motívumok, mint applikált tárgyak: betakarított termény, tök, kukoricaszár, farönk vagy éppen a favágáshoz használt láncfűrész, disznóvágó kés, elnyűtt konyhaasztal. Míg a régebben készült, fanyar irónia által uralt, jórészt konceptualista munkák szorosan kapcsolódnak a föld, a mezőgazdaság világához, az új alkotásokban egy olyan erős egzisztencialista alapállás érhető tetten, amely általánosabb érvénnyel jelenít meg sorskérdéseket. Ettől aligha független, hogy Bukta Imre művészetében felerősödött a melankolikus látásmód és a szakrális jelleg. Új képein gyakorta élénk színekből építi fel a valóság szilánkokra és buborékokra szétdarabolódó fiktív látványait, ilyenformán sok-perspektívájú, bonyolult szerkezetű, mégis egyértelmű jelentést hordozó műveket hozva létre. Hasonlóképpen a valóságosnak szimulált terekbe helyezett videóinstallációi is egyre poétikusabbak: a filmi képsorok közérthető nyelvén szólnak az élet banális vagy éppen végső, nagy kérdéseiről.
(mucsarnok.hu/new_site/index.php?lang=hu&t=702)

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…