HEM ÖĞREN HEM ÇOCUĞUNA ÖĞRET
Aykut ilter Aykut Öğretmen
BLOK FLÜT YERLERİ İÇİN LİNKİ KLİKLEYİNİZ
izlesene.com/video/muzik-dersi-blok-flut-ufleme-tutus-dil-vurus-teknigi-ve-nota-yerleri-kolay-blok-flut-sarkilari/6932550

sevdan bir ateş blok flüt notası şarkı sözleri

la si si si re re re si do do la si si si
se nin a lev göz le rin e rit se şu ru hu mu

la si si si re re re si do do la si si
buz o lur ke si li rim ya nar ken i çim

si do do do si la la la re re re la si si
buz o lur ke si li rim ya nar ken i çim

la si si si re re si do do la si si
se sin bir u çu rum ça ğı rır sa be ni

la si si si re re si do do la si si
kuş o lur u ça rım ya nar ken i çim

si do do do si la la re re re la si si
kuş o lur u ça rım ya nar ken i çim

mi mi si si do re re do si si
sev dan bir a teş ol du ben de

do do sol la la re re do si si
gön lüm bir de li coş tu sen de

la si si si re re re si do do la si si si
saç la rın rüz ga rın dan sa vu rur ken gön lü mü

la si si si re re re si do do la si si
sür gün o lur gö çe rim bu di yar lar dan

si do do do si la la la re re re la si si
sür gün o lur gö çe rim bu di yar lar dan

la si si si si re re re si do do la si si si
ki me do ku nur el le rim ki mi gö rür göz le rim

la si si si re re re si do do la si si
ö lüm çı kar kar şı ma si ne sen de rim

si do do do si la la la re re re la si
ö lüm çı kar kar şı ma yi ne sen de rim

mi mi si si do re re do si si
sev dan bir a teş ol du ben de

do do sol la la re re do si si
gön lüm bir de li coş tu sen de

SEVDAN BİR ATEŞ AKORLARI ŞARKI SÖZLERİ
Em D C Em
Senin alev gözlerin eritse şu ruhumu
Em D C Em
Buz olur kesilirim yanarken içim
C Am D Em
Buz olur kesilirim yanarken içim

Em D C Em
Sesin bir uçurum çağırırsa beni
Em D C Em
Kuş olur uçarım yanarken içim
C Am D Em
Kuş olur uçarım yanarken içim

Em C D G )
Sevdan bir ateş oldu bende )
Em Am D Em ) 2
Gönlüm bir deli coştu sende )

Em D C Em
Saçların rüzgarından savururken gönlümü
Em D C Em
Sürgün olur göçerim bu diyarlardan
C Am D Em
Sürgün olur göçerim bu diyarlardan

Em D C Em
Kime dokunur ellerim kimi görür gözlerim
Em D C Em
Ölüm çıkar karşıma yine sen derim
C Am D Em
Ölüm çıkar karşıma yine sen derim

ders, müzik, gitar, blok flüt, notası, akorları, şarkı sözü, nota yerleri linki, videosui aykut öğretmen, aykut ilter

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…