Justyna Jan-Krukowska performance in The Grotowski Institute in Wroclaw (Poland), September 20th 2010, as part of the Butoh dance shows "Women BUTO" on September 19th-21st 2010

Performance IMAGE / WIZERUNEK is a continuation of the idea of performance "Toaletka damska / Lady's Dressing Table", which I had shown for the first time in 2000 in Entropia Gallery, Wroclaw (Poland).

By creating of this performance I anticipated that its idea will grow over time. I was not mistaken. Cultural reality makes increasing demands on women. Now, not only women, but also men are victims of global vanity fair. Modern culture focuses on the body in a rather specific way. It consistently emphasizes the image or on how others see us. Exerting - impression - the other, is the objective and at the same time just a means to an end. In pursuit of success does not count towards feelings and the emotions should be kept under control.

Culture impoverishment is due to progressing cutoff man from feelings and natural roots of the body. They suffer particularly women. I believe that people can build their identity only to love and admiration for the body. We received it as a gift from the ancestors, the animals. Culture could not seize the body.

What can be done to break this magic circle of illusion?

---------------------------------------------------------

performance Justyny Jan-Krukowskiej w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu 20 września 2010, w ramach cyklu pokazów tańca butoh - „KOBIETY BUTO‟ w dniach 19-21 września 2010

Performance WIZERUNEK / IMAGE jest kontynuacją idei performance „Toaletka Damska / Lady's Dressing Table‟, który pokazałam po raz pierwszy w 2000 r. w Galerii Entropia we Wrocławiu.

Tworząc performance przeczuwałam, że jego idea nabierze z czasem mocy. Nie myliłam się. Rzeczywistość kulturowa stawia kobietom coraz większe wymagania. Teraz nie tylko kobiety, ale i mężczyźni stają się ofiarami globalnego targowiska próżności. Kultura koncentruje się dziś na ciele. Czyni to w dość specyficzny sposób. Akcent kładzie na wizerunku czyli na tym jak widzą nas inni. Wywieranie - wrażenia - na innych jest celem a zarazem środkiem do celu. W dążeniu do sukcesu nie liczą się uczucia, a emocje trzeba trzymać na wodzy.

Kultura ubożeje z powodu postępującego odcięcia człowieka od uczuć i naturalnych korzeni ciała. Cierpią na tym zwłaszcza kobiety. Uważam, że człowiek może budować swoją tożsamość jedynie na miłości i szacunku do ciała. Otrzymał je w darze od przodków, także zwierzęcych. Kultura nie może ciała zawłaszczyć.

Co można zrobić, żeby przerwać ten magiczny krąg iluzji ?

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…