Διπλωματική Εργασία: "Χώρος και Ήχος - μια Διαδραστική Εφαρμογή"
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επιβλέπων καθηγητής: Απόστολος Καλφόπουλος
Ιούλιος 2013

Δημιουργοί: Δήμητρα Μπίλλια, Ειρήνη Νικολακοπούλου
Εκτέλεση: Δήμητρα Μπίλλια, Ειρήνη Νικολακοπούλου
Κάμερα: Alejandro de Antonio
Μοντάζ βίντεο: Γρηγόρης Τσολάκης
Μοντάζ ήχου: Δήμητρα Μπίλλια

Το παρόν βίντεο αποτελεί μια performance στα πλαίσια της τελικής παρουσίασης της διπλωματικής εργασίας.
Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση Arduino, περιστροφικών κωδικοποιητών και o ήχος στο πρόγραμμα Max/Msp/Jitter.

To “Body Instrument” είναι ένα διαδραστικό μουσικό οργάνο στην κλίμακα του ανθρώπινου σώματος, το οποίο παίζεται από τον επισκέπτη όπως αυτός κινείται μέσα στο χώρο που αυτό καταλαμβάνει. Με πρώτη ύλη τη χορδή στο χώρο και το ημιτονοειδές κύμα στον ήχο, η διερευνητική πορεία περιλαμβάνει ένα διάλογο χωρικών και ηχητικών χειρισμών. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν κάθε φορά από κάθε πεδίο έρευνας εφαρμόζονται στο άλλο με τελικό στόχο οι κόσμοι του χώρου και του ήχου να μην μπορούν να αναλυθούν ξεχωριστά, αλλά να αποτελούν μία αδιάσπαστη ενότητα. Έμφαση δίνεται στη διαδικασία –το μηχανισμό- παραγωγής χωρο-ηχητικών χειρισμών, μέσα από την οποία προκύπτουν πολύπλοκοι οργανισμοί με δυνατότητες παραγωγής χωρικών και ηχητικών δομών. Βασικός άξονας κάθε χειρισμού είναι ο τρόπος με τον οποίο το ανθρώπινο σώμα ως αντιληπτικός μηχανισμός ενεργοποιεί τον εκάστοτε οργανισμό και αλληλεπιδρά τόσο μαζί του όσο και με εν δυνάμει παρευρισκόμενα σώματα.

Diploma Design Project: “Space and Sound – an interactive implementation”
Department of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki
Supervisor: Apostolos Kαlfopoulos
July 2013

Total concept/Implementation: Dimitra Billia, Eirini Nikolakopoulou
Performers: Dimitra Billia, Eirini Nikolakopoulou
Video Camera: Alejandro de Antonio
Video Montage: Gregory Tsolakis
Sound Montage: Dimitra Billia

This video is a performance during the final presentation of the Diploma Design Project.
The installation was created with Arduino, rotary encoders and the sound in Max/Msp/Jitter.

“Body Instrument” is an interactive musical instrument in the human body’s scale which is played by the user as he/she moves within the instrument’s spatial setting. The string/chord is the primary material in space and the sine wave in sound. In the research process, space and sound are manipulated in a constant dialogue. Conclusions drawn from each research domain are afterwards implemented on to the other. As a result, the worlds of space and sound cannot be elaborated separately, they constitute an inseparable unity. Emphasis is given in the design of a “mechanism” which from spatio-sonic “organisms” emerge that are able of producing spatial and sonic structures. The main focus in the design is the way the human body as a cognitive entity activates each structure and interacts both with “it” (the instrument) as well as with other potential (human) bodies present "within" the instrument.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…