I nodi pen-blwydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn hanner cant, ac i ddathlu pum degawd o ymgyrchu brwd a hyrwyddo cerddoriaeth Gymraeg, chwaraeodd 50 o’r bandiau ac artistiaid Cymraeg gorau mewn gŵyl enfawr ym mhafiliwn enwog Pontrhydfendigaid.

Hanner Cant oedd un o’r gigs Cymraeg mwyaf ers degawdau, gyda bandiau’n chwarae ar dri llwyfan o 6yh nos Wener ac o ganol dydd Sadwrn hyd at yr oriau mân. Byddwn yn cyhoeddi fideos o gymaint o'r perfformiadau ag sy'n bosib dros yr wythnosau a misoedd nesaf.

Mae’r frwydr yn parhau… ymunwch â’r ymgyrch! cymdeithas.org

Diolch i S4C, Rondo, a’r holl artistiaid am eu caniatâd i ddangos y fideos.

Mr Huw ydy prosiect diweddaraf y cerddor amldalentog Huw Owen, gynt o Cacan Wŷ Experience a Kentucky AFC. Ar ôl profi ei bedigrî a chael llwyddiant ysgubol gyda cherddoriaeth roc trwm Kentucky, penderfynodd Huw fentro gyda synau ysgafnach ei brosiect unigol. Efo’i synnwyr digrifwch tywyll ac ardull byw ac amrwd, mae‘n creu golygfeydd sy’n cydio yn y dychymyg o’r eiliad gyntaf. mrhuw.com

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…