Syndion en de Wmo

Visie

Ontstaan vanuit ouderverenigingen is het motto van Syndion altijd geweest: zo gewoon mogelijk, speciaal waar nodig. Met de visie achter de Wmo kan Syndion dan ook uitstekend uit de voeten. Deze sluit naadloos aan bij onze eigen visie. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving, ook mensen met een handicap. Zo veel mogelijk zelfstandig en op hun eigen manier, als het nodig is met ondersteuning van professionals. We moeten zoeken naar die verbinding tussen de vrije keuze van onze cliënten en zijn of haar mogelijkheden om die keuzes te kunnen realiseren.

De Wmo en onze cliënten

Wat betekent de Wmo voor de cliënten van Syndion? De Wmo betekent dat alle kinderen en volwassenen die nu worden ondersteund bij het wonen, in het onderwijs, thuis, bij hun vrijetijdsbesteding en/of in hun werk niet langer verzekerd zijn van dat recht op ondersteuning. In veel gevallen kunnen we stellen dat die ondersteuning net het verschil betekent tussen participeren of uitvallen.

Taakopvatting

Syndion ziet het als haar taak de verhalen achter deze vormen van ondersteuning over te brengen en te vertalen in essentiële randvoorwaarden voor mensen met een handicap. Zo dragen we bij aan de voorbereiding van gemeenten op hun taak. Dat gebeurt nu al op vele manieren. Daarnaast is het van belang de kennis die van oudsher is opgebouwd, beschikbaar te stellen.

Syndion wil in gezamenlijkheid zoeken naar nieuwe vormen van ondersteuning zodat mensen in de toekomst die ondersteuning blijven ontvangen, die hen in staat stelt te (blijven) participeren in de samenleving. Dat kan alleen met elkaar: met de cliënten zelf, met hun netwerk, met vrijwilligers, met onze eigen medewerkers, met andere organisaties in zorg en welzijn en met gemeenten.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…