Program MsZ:
1. Správa o činnosti a spolupráci mesta s požiarnym zborom
2. Správa o stave bezpečnostnej situácie a vývoji kriminality v meste
3. Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
4. Správa o výsledkoch hospodárenia za I. polrok 2013
5. Dodatok č. 1/2013 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na r. 2013
6. Zmena rozpočtu na r. 2013
7. Správa o postupe realizácie VZN mesta o dani z nehnuteľnosti, ostatných daní a poplatkov ako zdroj príjmu k 31. 5. 2013
8. Odpis nedoplatkov za prenájom nebytových priestorov
9. Prenájom stravovacieho zariadenia hotela Krištáľ
10. COOP Jednota – pokračovanie v nájme
11. Zmena spôsobu prenájmu v v časti bývalej STS
12. VZN o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…