Nele: hääl on kehaosa, osa kehast - selle laiendus ja pikendus. Kas ja kuidas oleks võimalik muuta"üleminek" liikumiselt häälele ja vastupidi peaaegu et "märkamatuks"?
Taavi: heli avaldub liikumises ning liikumine helis, õigupoolest tunduvad need olevat ühe sündmuse kaks erikujulist ilmingut. Kas on võimalik luua situatsioone, milles tajume neid lahutamatutena?

Eksperimenteerime Pühas Vaimus inimkeha kui võimaliku heliallika ning -moondajaga. Seda nii kokkupuutes kehavälisega kui ka algmaterjalina tõlkeprotsessis, milles kehasisesed võnked saavad ruumis meeltega tajutavaks. Katsetame heli kommunikatiivsete omadustega: keha puhul konkreetsemalt hääle kui sise- ja väliskeskonna ühendajaga; laiemalt aga igasuguse (olgu siis semiootilise või füüsilise) suhtega helitekitaja ning mateeria vahel.

Nele kasutab oma keha töövahendi ja instrumendina, huvitub häälest ning selle ulatusest. Hetkel vabakutseline tantsu- ja häälekunstnik Prantsusmaal.
nomadact.com

Taavi tegeleb kõikvõimalike helide ning tehnoloogiaga, eksperimentaalses võtmes ja/või performatiivsetes situatsioonides.
taavisuisalu.com

Nele: voice is a body part, a part of the body - its extension and prolongation. Is it possible - and how would it be - to transform the "transition" from movement to voice and vice versa into almost "unnoticeable"?
Taavi: sound is movement and movement is sound. Actually, they seem to be two different manifestations of one and the same event. Is it possible to create situations in which we perceive them as inseparable?

We are experimenting in Püha Vaim with the human body as a potential sound generator and manipulator. On one hand, whilst it is in touch with its surroundings, on the other, using it as an input to a process where its inner vibrations get transformed into something perceivable in space. We also explore the communicative aspects of sound: considering voice as a link between inner selves and outer space and, in a broader sense, looking at relationships (either semiotic or physical) between sound and its environment.

Nele uses her body as a tool and an instrument, takes interest in the voice and its range. Currently active as a free-lance dance and vocal artist in France.
nomadact.com

Taavi works with sound and technology, either in an experimental way and/or in a performative situations.
taavisuisalu.com

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…