"ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจ อันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิม ให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลาย ของข้าพเจ้า ให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร" “โอนอำนาจให้ประชาชน” เป็นคำของข้าพเจ้าซึ่งเสนอต่อพี่น้องร่วมชาติชาวไทย เพื่อร่วมกันพิจารณาสืบทอดพระราชกรณียกิจ แห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระบรมราโชบายสถาปนาการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง อันนี้ระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักการปกครองพื้นฐาน ตามพระราชปณิธานว่า “ข้าพเจ้าสมัครใจจะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิม ให้แก่ราษฎรทั่วไป” ที่ทรงปฏิบัติค้างไว้เมื่อก่อนหน้าเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 นั้นให้เสร็จสิ้นไป
สมเด็จพระปกเกล้า ทรงวิจารณ์การปกครองของชนร่วมน้อยในขณะนั้นว่า “การปกครองที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ เป็นลัทธิเผด็จการทางอ้อมๆ ไม่ใช่ Democracy จริงๆเลย” กาลเวลาล่วงมากว่าครึ่งศตวรรษ การปกครองลัทธิเผด็จการทางอ้อมๆ ได้กลายเป็นปกครองแบบเผด็จการโดยตรงแล้ว ในรูปของระบอบเผด็จการระบอบรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน …อำนาจอธิปไตยอยู่ในมือของชนส่วนน้อยฝ่ายเดียว เช่น พ่อค้านักธุรกิจ เป็นต้น ชนส่วนใหญ่ซึ่งส่วนมากเป็นคนจน เช่น ชาวนา เกษตรกร กรรมกร ข้าราชการระดับล่าง ไม่มีส่วนแบ่งอำนาจอธิปไตย เป็นการผิดพระราชประสงค์ของสมเด็จพระปกเกล้าโดยสิ้นเชิง

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…