ระบอบเผด็จการ (Dictatorial Regime) เนื้อแท้ตัวจริงเป็นอย่างไร การปกครองแบบประชาธิปไตย (Democratic Government) ซึ่งจะเรียกว่าระบอบประชาธิปไตย(Democratic Regime) ประกอบไปด้วย การปกครองแบบประชาธิปไตย กับ ระบอบประชาธิปไตยนั้นแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์อย่างแยกกันไม่ออก ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเพราะ ระบอบ คือ มรรควิธีของการปกครอง กล่าวอย่างรูปธรรม หมายถึง อำนาจอธิปไตยเป็นของใครซึ่งมีเพียง 2 อย่าง คือ “ปวงชน” และ “ชนส่วนน้อย”
ถ้าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนก็เป็น “ระบอบประชาธิปไตย”
ถ้าอำนาจอธิปไตยเป็นของชนส่วนน้อยก็เป็น “ระบอบเผด็จการ”
ฉะนั้น ระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นหลักการปกครองที่สำคัญที่สุดของ การปกครองแบบประชาธิปไตย ถ้าปราศจากระบอบประชาธิปไตย แม้ว่าจะมีหลักการอื่นหรือเงื่อนไขอื่น เช่น มีเสรีภาพ มีระบบ รัฐสภามีรัฐธรรมนูญ มีการเลือกตั้งเป็นต้น ก็ไม่ใช่การปกครองแบบประชาธิปไตยครับ

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…