ความขัดแย้งทางทฤษฎีและนโยบายทั้งปวง จะแก้ได้ด้วย “หลักวิชา” หลักวิชาเป็นเครื่องตัดสิน ความถูกผิดของทฤษฎีและนโยบาย เมื่อทฤษฎีและนโยบายขัดแย้งกับหลักวิชาจะต้องถือเอา หลักวิชา เป็นหลัก
ทฤษฎีและนโยบาย กำหนดขึ้นจากความต้องการของมนุษย์ จึงเปลี่ยนแปลงได้ และไม่แน่นอน ว่าจะถูกต้องเสมอไป
“หลักวิชา” กำหนดขึ้นจาก ภววิสัย (Objective) ไม่ใช่อัตวิสัย (Subjective) กำหนดขึ้นจาก “กฎของความจริงแท้” (The Laws of Reality) ที่ดำรงอยู่จริงจึงเป็น “สัจธรรม” (Truth) ที่แน่นอน และถูกต้องตลอดไป
“วิชา” คือ ภาพสะท้อนของความสัมพันธ์ภายในของสรรพสิ่งทั้งปวง ซึ่งมาจาก “หลักวิชา” ที่กำหนดขึ้นจากกฎของความจริงแท้ที่ ดำรงอยู่ (Existence) จึงย่อมถูกต้องแม่นยำตลอดไป และเป็น “ของกลาง” ไม่ว่าทฤษฎีใด นโยบายใด ย่อมนำเอา “วิชา” และ “หลักวิชา” ไปใช้ได้ทั้งสิ้น

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…