Fyzické predstavenie na motívy rovnomennej knihy
maďarského spisovateľa Lászla Krásznahorkaia a nemeckého maliara Maxa Neumanna
duet

Physical performance based on the book of the same title created by
hungarian writer Lászlo Krásznahorkai and german painter Max Neumann / duet
ABOUT

SK/
Telo jazyk maľba vyzvaní na apokalyptický súboj
s pamäťou myšlienkami ideami a predstavami
o ľudskom druhu o moci o Bohu o zmysloch o kráse snívania
o láske vlkoch a iných zvieracích formách v nás
zavýjanie tiel v priestore krutého času
fyzické obrazy z výtvarného a textového sveta neopísateľných emócií
stavov mysle jazyk a telo tlačení za hranice svojich vlastných pravidiel
hra s nervovým systémom diváka.

EN/
Body language painting called for the apocalyptic battle
with memory thoughts ideas and imaginations
on human kind on power on God on senses on beauty of dreaming
on love wolves and other animal forms inside us
howling of bodies in the space of cruel time
physical images from fine arts and textual world
of unspeakable emotions states of mind
language and body pushed over the borders of their own rules
game with the audience's nervous system.

Premiered on the 13th and 14th December 2012 at Záhrada - Centrum pre nezávislú kultúru / Garden - Centre for independent culture (Banská Bystrica, Slovakia)
Dĺžka predstavenia / Run time: 70 minutes bez prestávky / no interval

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…