Inštalácia & performance & súčasný tanec / Installation & performance & contemporary dance.

autor projektu / concept: Lukáš Matejka
tanec / dance: Martina Vargová

kamera / camera: Juraj Ondráš, Patrik Varga

Je možné zvládnuť riešiť viacero úloh súčasne? Mozog je nútený zastavovať, zameriať sa a nepretržite prepínať medzi úlohami. Rýchle prepínanie, paralelné spracovanie neexistuje. Mulitasking vyjadrený prostredníctvom tela, telesnosti a pohybu. Task formou súčasného tanca - performance, kedy v hlave tanečníka prebieha nepretržité reštartovanie mozgu potrebné na vykonávanie každej jednej úlohy. Nepretržité rozptylovanie pozornosti na základe aktuálnejších podnetov pretavené do improvizačno - tanečných aktivít.

Projekt mal premiéru 14. 5. 2013 v rámci Bunkrovice - 5. výročie (Bunker - priestor pre alternatívne umenie, Nitrianska Galéria, Nitra, Slovenská republika). Tento záznam pochádza z festivalu Divadelná Nitra 2013, predstavenie sa konalo 29. 9. 2013 v OC Mlyny, Nitra.

Is it possible to handle multiple tasks simultaneously ? The brain is forced to stop, focus, and constantly switch between various tasks. There is only fast switching because there's no parallel processing. Mulitasking is expressed by the body, physics and movement. Task in form of contemporary dance - performance happens when the head of a dancer runs continuously and is rebooting the brain necessary for the performance of each individual task. Continuous distraction to the more recent initiatives is translated into improvisation - dance activities.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…