toneelhuis.be/#!/nl/production/het-wijde-land-voorheen-creatie-2013
stan.be/content.asp?path=s12bxbqv

Het wijde land | tg STAN & Olympique Dramatique

"Het is toegestaan de vrouw van een ander te verleiden wanneer men het gevaar loopt te sterven van liefde voor haar." (uit de Kamasutra)

Wij. Wij willen geen woeste liefde, wij eisen geen bloed, wij schreeuwen niet om wraak. Niet meer.
Wij zijn ruimdenkend, zachtvoelend, perfect geïnformeerd, klaarkijkend en warm.
Wij zijn vrij, eindelijk vrij, eindelijk vrij! Bevrijd van het juk der instincten.
Fok, daar is Lust! Ga heen, Lust!
Aargh, daar komt Passie! Geile trut! Ophitser! Laat ons met rust!
Wij zijn net zo evenwichtig.
We gaan de goeie richting uit, wij.
't Is eenrichtingsverkeer, die evolutie, dus het zal wel de goeie richting zijn?!
Op elke lichtvoetigheid voorbereid zijn wij, aan ieders luimen aangepast.
Ja! Het is vrij dat wij zijn. Onthecht, jongens! En meisjes. Hmmm.
Wij koesteren keuzes. onderdanig als heersers.
En als Passie en Lust ons toch overmeesteren, dan heeft iedereen daar begrip voor. Jep! Iedereen.
Prachtwezens zijn wij.
(Allen lachen. Wat een elegante zoogdieren, zeg!)
Een stuk voor geile middelbare levers met één jonge knaap (die hopelijk sterft op het eind, de eikel).

"Ik denk dat ik u gemeden heb uit een soort dubbelgangers-schuwheid... Uw determinisme zo goed als uw scepsis - wat de mensen pessimisme noemen -, uw gegrepen zijn door de waarheden van het onbewuste, door het driftleven van de mensen, uw ondermijning van de cultureel-conventionele zekerheden, het persisteren van uw gedachten bij de polariteit van liefhebben en sterven, dat alles trof me met een beangstigende vertrouwdheid ( - ). Zo heb ik de indruk gekregen, dat u door intuïtie - maar eigenlijk als gevolg van precieze zelfwaarneming - alles weet, wat ik door moeizame arbeid bij andere mensen heb blootgelegd."
(Fragment uit een brief van Sigmund Freud aan Arthur Schnitzler uit 1922)

-

FR
toneelhuis.be/#!/fr/production/het-wijde-land-terre-infinie

Het wijde land (Terre infinie)

« Il est permis de séduire l'épouse d'un autre homme lorsque l'on court le danger de périr d'amour pour elle. »
(extrait du Kama Sutra)

Nous. Nous ne voulons pas d'amour féroce, nous n'exigeons pas de sang, nous ne hurlons pas à la vengeance. Nous ne le faisons plus.
Nous sommes larges d'esprit, bienveillants, parfaitement informés, lucides et chaleureux.
Nous sommes libres, enfin libres, enfin libres ! Délivrés du joug des instincts.
Merde, voilà le Désir ! Va-t-en, Désir !
Aïe, voilà que s'amène la Passion ! Connasse lubrique ! Fauteuse de troubles ! Fiche-nous la paix !
Nous avons atteint un tel équilibre.
Nous, nous sommes sur la bonne voie.
Elle est à sens unique, cette évolution, donc ceci doit être le bon sens, non ?
Nous sommes prêts à toute légèreté, aptes à accepter les humeurs de tous.
Oui, nous sommes libres. Affranchis, les gars. Et les filles. Hum !
Nous chérissons nos choix, aussi soumis que des souverains.
Et si la Passion et le Désir nous asservissent malgré tout, tout le monde comprendra. Ouais ! Tout le monde.
Des êtres superbes, voilà ce que nous sommes.
(Ils rient tous. Quels élégants mammifères, dites donc !)

Une pièce pour médiors lubriques, avec un seul jeune éphèbe (qui, nous l'espérons, crèvera à la fin, le connard !)

-
EN
toneelhuis.be/#!/en/production/het-wijde-land-vast-domain

Het wijde land (The Vast Domain)

‘Seducing another man's wife is allowed when in danger of perishing from love for her.’
(from the Kamasutra)

We. We don't want fierce love, we don't demand blood, we don't call out for vengeance.
Not any longer.
We are broad-minded, kind-hearted, perfectly informed, clear-sighted and congenial.
We are free, free at last, free at last! Delivered from the yoke of our instincts.
Damn, here comes Lust! Go away, Lust!
Aargh, there's Passion! You lecherous hussy! You troublemaker! Leave us alone!
We've only just managed to get this well-balanced.
We're headed in the right direction.
It's a one-way street, this evolution, so it should be the right direction, don't you think?
We're geared up for all kinds of levity, attuned to everyone's moods.
Yes! We're free. Liberated, guys! And girls. Ahem.
We cherish choices, as submissive as rulers.
And if Lust and Passion should overpower us after all, everyone will understand.
Yep! Everyone.
We're splendid creatures.
(They all laugh. Oh, such elegant mammals!)

A piece for middle-aged lechers with one young boy (who'll hopefully die at the end, the oaf!)

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…