brahmārpaṇaṃ brahma havir brahmāgnau brahmaṇā
hutam
brahmaiva tēna gantavyaṃ brahmakarmasamādhinā
4.24

daivam ēvāparē yajñaṃ yōginaḥ paryupāsatē
brahmāgnāv aparē yajñaṃ yajñēnaivōpajuvhati 4.25

śrōtrādīnīndriyāṇy anyē saṃyamāgniṣu juvhati
śabdādīn viṣayān anya indriyāgniṣu juvhati 4.26

sarvāṇīndriyakarmāṇi prāṇakarmāṇi cāparē
ātmasaṃyamayōgāgnau juvhati jñānadīpitē 4.27

dravyayajñās tapōyajñā yōgayajñās tathāparē
svādhyāyajñānayajñāś ca yatayaḥ saṃśitavratāḥ 4.28

apānē juvhati prāṇaṃ prāṇēpānaṃ tathāparē
prāṇāpānagatī ruddhvā prāṇāyāmaparāyaṇāḥ 4.29

aparē niyatāhārāḥ prāṇān prāṇēṣu juvhati
sarvēpy ētē yajñavidō yajñakṣapitakalmaṣāḥ 4.30

yajñaśiṣṭāmṛtabhujō yānti brahma sanātanam
nāyaṃ lōkōsty ayajñasya kutōnyaḥ kurusattama 4.31

ēvaṃ bahuvidhā yajñā vitatā brahmaṇō mukhē
karmajān viddhi tān sarvān ēvaṃ jñātvā vimōkṣyasē
4.32

śrēyān dravyamayād yajñāj jñānayajñaḥ paraṃtapa
sarvaṃ karmākhilaṃ pārtha jñānē parisamāpyatē 4.33

tad viddhi praṇipātēna paripraśnēna sēvayā
upadēkṣyanti tē jñānaṃ jñāninas tattvadarśinaḥ 4.34

yaj jñātvā na punar mōham ēvaṃ yāsyasi pāṇḍava
yēna bhūtāny aśēṣēṇa drakṣyasy ātmany athō mayi
4.35

api cēd asi pāpēbhyaḥ sarvēbhyaḥ pāpakṛttamaḥ
sarvaṃ jñānaplavēnaiva vṛjinaṃ saṃtariṣyasi 4.36

yathaidhāṃsi samiddhōgnir bhasmasāt kurutērjuna
jñānāgniḥ sarvakarmāṇi bhasmasāt kurutē tathā 4.37

na hi jñānēna sadṛśaṃ pavitram iha vidyatē
tat svayaṃ yōgasaṃsiddhaḥ kālēnātmani vindati 4.38

śraddhāvāṃl labhatē jñānaṃ tatparaḥ saṃyatēndriyaḥ
jñānaṃ labdhvā parāṃ śāntim acirēṇādhigacchati 4.39

ajñaś cāśraddadhānaś ca saṃśayātmā vinaśyati
nāyaṃ lōkōsti na parō na sukhaṃ saṃśayātmanaḥ
4.40

yōgasaṃnyastakarmāṇaṃ jñānasaṃchinnasaṃśayam
ātmavantaṃ na karmāṇi nibadhnanti dhanaṃjaya 4.41

tasmād ajñānasañbhūtaṃ hṛtsthaṃ jñānāsinātmanaḥ
chittvainaṃ saṃśayaṃ yōgam ātiṣṭhōttiṣṭha bhārata
4.42
iti śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṁ yōgaśāstrē śrīkr̥ṣṇārjunasaṁvādē jñānayōgōnāma caturthōdhyāyaḥ

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…