imaginArt

idea i producció:
Gloria Gorchs
David Morella
Marco Domenichetti

... és un viatge d’anada i tornada a dins un àlbum il·lustrat. Un viatge que comença quan et capubsses dins les pàgines d’un llibre i et converteixes en un personatge més de la ficció que l’autor ha imaginat.

... és una passejada per un territori fantàstic que recrea l’escenari on viuen mil i una aventures els protagonistes dels contes. Un escenari mòbil, canviant, que et convida a deixar-te anar i a llegir amb tots els sentits.

... és una cruïlla d’interpretacions on es creuen la creació que l’autor i l’il·lustrador van fer en el seu moment, la relectura dels creadors de la instal·lació i la mirada present de cada un dels espectadors.

... és una instal·lació que et convida a fer una nova lectura d’alguns dels millors àlbums il·lustrats editats a casa nostra. Una lectura global sense límits, que et permet conèixer, a més a més, el procés de creació del llibre, altres versions de la mateixa història, jugar amb els precedents literaris o inventar-ne de nous.

...és un joc a dues bandes: El ritme de lectura el marques tu a mesura que passes les pàgines. El so, les imatges i la veu corren a càrrec nostre.

Software:
madmapper.com
cycling74.com

marcodomenichetti.com
rocaumbert.com/cub

concept and production:
Gloria Gorchs
David Morella
Marco Domenichetti

...is a return trip into an illustrated album. A journey that begins when you dive into the pages of a book and and become a fictional character that the author has imagined.

...is a walk through a fantastic country/landscape that recreates the environment where the protagonists of the stories experience adventures. A mobile stage, changing, that invites you to let yourself go and read all the senses.

...is a crossroads where the author believes that the creation illustrator made at the time, the rereading of the creators of the installation and the look of each of the spectators present.

...is an installation that invites you to a new reading of some of the best albums published and illustrated in catalonia (ES). A comprehensive limitless reading, allowing you to know, moreover, the process of creating the book, other versions of the same story, play with literary precedents or invent new ones.

...is a game in two bands: The pace of reading the marks as you turn the page. The sound, images and voice run on us.

Software:
madmapper.com
cycling74.com

marcodomenichetti.com
rocaumbert.com/cub

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…