Public intervention
Toulouse/ 2013
Vladimir Turner

ENG:
This memorial that is supposed to honour black soldiers, who fought under the French flag between 1830 and 1962 is situated in a remote park in Toulouse, France. Located between railway tracks, a supermarket and a parking lot it is a transit spot, where passers-by hurry along with full grocery bags or where they take their dogs for a walk around the stinking curbs.

I consider the location and the very existence of this memorial as a mockery of black people. Let’s not forget that France used soldiers of African heritage to conquer new colonies. History shows that the goals of European powers were often in contrast to the interests of black people.

Even today France asserts its imperial goals all over the world and sometimes not just by peaceful means. Scarred souls of the inhabitants of post-colonial countries or today’s French immigration policy clearly prove, that the time of colonialism is not yet over. Present-day colonialism is more of a cultural nature, but for that, not less dangerous.

Today’s Europe with its problematic immigration laws often perceives immigrants as exotic fruit, that brings us from faraway places a culture more colourful than our own. I think this simplistic attitude towards other cultures is as xenophobic and potentially dangerous as open racism.

CZE:
Tento památník, který má vyjadřovat úctu vojákům černé pleti, kteří válčili pod Francouzskou vlajkou mezi lety 1830 a 1962 stojí v odlehlém parku ve městě Toulouse. Jeho lokace mezi železniční tratí, supermarketem a parkovištěm je tranzitním místem, kde kolemjdoucí rychle projdou s plnými igelitkami nákupu, nebo maximálně vyvenčí psa na jednom z omočených rohů. 
Umístění i samotnou existenci tohoto památníku vnímám jako výsměch černé rase. Stačí si uvědomit si fakt, že černé bojovníky Francie používala k rozšířování svých kolonií. Zájmy černého lidu, jak se historicky ukázalo, byly často v kontrastu s cíli evropských mocností. 
V dnešní době Francie stále prosazuje své mocenské zájmy po celém světě a to nejen mírovými prostředky. Šrámy na paměti obyvatel post- koloniálních zemí nebo třeba současná imigrační politika Francie jsou jasným důkazem toho, že doby kolonializace ještě neskončily. V dnešní době je to možná více kolonializace kulturní, která však nemusí být o nic méně nebezpečná.
V současné Evropě s jejími problematickými imigračními zákony je často přistěhovalec přinejlepším vnímán jako exotické ovoce, které nám z dálek přináší barevnější kulturu, než je ta naše. Myslím si, že tento zjednodušující postoj, je stejně xenofobní a potenciálně nebezpečný jako otevřený rasismus. 
Můj "Banánový památník" je uměleckou metaforou postoje silně nacionalistické francouzské společnosti vůči jiným rasám. Jeho název je odvozen od výrazu "banánová republika".

One of the projects made as a part of officedelacreativite.com/ residency
sgnlr.com

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…