IN ENGLISH BELOW.

Dragi prijatelji!

Tole je ena posebna mini verzija nepozabne izkušnje, ki sem jo poimenoval "Moja Indija. 2007."

Najbolj sem si zapomnil med drugim:
• Sreča je odvisna od načina razmišljanja. Toliko ljudi brez vsega, ki se res mučijo, da preživijo, pa so hkrati tako srečni, da lahko živijo in se veselijo vsake male lepote. Sem se jaz smilil bosemu Moon-u: "You people in Europe are so busy."
• V Indijski družbi družina človeka določa, ga oblikuje, varuje in vzgaja. Tudi, če to ni idealno, predstavlja referenco za kasneje. To srečo ima malo ljudi na Zahodu.
• Evropejci smo izredno sterilna družba. Nekaj bakterij, pa že zbolimo. Življenje v dnevni simbiozi z bakterijami, kot ga živijo v Indiji, utrjuje telo.
• Evropejci smo izgubili smer. Hitimo in delamo, vsaj polovico brez smisla in razmisleka. Potem smo prevečkrat utrujeni in zgubljeni.
• Indijci sprejemajo življenje tako kot je. Mi smo redko zadovoljni. Indijci živijo danes, to uro. Mi živimo za nekaj kar bi lahko enkrat bilo.
• Toliko življenja, volje do življenja, še nisem videl nikjer.
• Kljub norišnici na cestah, hrupu in onesnaženju, je v Indiji občutiti globok mir. Pri nas imamo vse udobje, pa veliko nemira.
• Poroke, ki so določene vnaprej so grajene na zaupanju v družino, ki človeka v Indiji najbolj pozna ter na prepričanju, da je ljubezen stvar za katero se mora človek odločiti in na njej graditi. Spoznal sem lepe, odprte, pametne punce (študirane v tujini), ki si iskreno raje izberejo to pot.
• Na meni je Indija pustila pečat, tak, da sem doživel kulturni šok ob vrnitvi domov.

Lep dan!
Klemen


--

Dear Friends!

Here is a brief and special recap of the unforgettable experience, which I call "My India. 2007."

What has struck me the most:
• Happiness depends on the way of thinking. So many people without anything who struggle to survive are yet so happy that they can be alive and do rejoice at each little beauty. It was me who barefeet Moon felt pity for: "You people in Europe are so busy."
• In Indian society family determines a person, shapes, protects and forms him or her. Even if it is not perfect, it represents a reference for later. Very few people in the West have this luck.
• Us Europeans are extremely sterile society. A few bacterias and we get sick. Life in a daily harmony with bacterias, as lived in India, strengthens your body.
• Us Europeans have lost direction. We rush and do a million things, at least half without sense and thinking. After that we are too often tired and lost.
• Indians accept life as it is. We are rarely satisfied. Indians live today, this hour. We live for something that could once be.
• So much life and desire to live I have never seen before.
• Despite complete mess on the streets, noise and pollution, deep peace can be felt in India. Here we have all the comfort and so much unrest.
• Arranged marriages are based on the trust that family knows a person best in India, as well as on the persuasion that love is foremost a matter of decision and sticking to this commitment. I have met beautiful, open and intelligent girls (educated abroad) who genuinely believe family arrangement will help them get the best man for them.
• India has left a mark on me, such a mark that I experienced a culture shock when I returned home.

Have a great day!
Klemen

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…