Chapters / Penodau:

Mike Palmer, Wales Audit Office / Swyddfa Archwilio Cymru 00:00
Peter Davies, Commissioner for Sustainable Futures / Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Cymru 00:49
John Maddocks, CIPFA 02:01
Kate Jefferies, International Integrated Reporting Council / Cyngor Rhyngwladol ar Adrodd
Integredig 03:06
Mark Gough, The Crown Estate / Ystadau'r Goron 04:36
Tanya Nash, City and County of Swansea / Dinas a Sir Abertawe 06:31

This was the first in a series of free Shared Learning Seminars. These seminars are run by the Wales Audit Office in collaboration with Wales' Commissioner for Sustainable Futures. This Seminar helped the Welsh public sector prepare for the Future Generations Bill. This Bill will place a new duty on the devolved public services in Wales to make sustainable development their central organising principle.

Hwn oedd y cyntaf mewn cyfres o Seminarau Dysgu a Rennir, sy'n rhad ac am ddim. Swyddfa Archwilio Cymru sy'n trefnu'r seminarau mewn cydweithrediad â Chomisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Cymru. Roedd y Seminar yma yn helpu sector cyhoeddus Cymru i baratoi ar gyfer Bil Cenedlaethau'r Dyfodol. Bydd y Bil yn gosod dyletswydd newydd ar wasanaethau cyhoeddus datganoledig yng Nghymru i wneud datblygu cynaliadwy yn brif egwyddor drefniadol iddynt.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…