Program MsZ:
1. Prezentácia spol. SOMI SYSTÉM, s.r.o. Banská Bystrica
2. Prezentácia Poltárskej energetickej, s. r. o., Poltár
3. Správa o činnosti mestskej rady, návrhoch mestskej rady a primátora mesta
4. Správy o činnosti komisií za uplynulý rok
5. Správa o činnosti ZPOZ - u za uplynulý rok
6. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
7. VZN o niektorých podmienkach držania psov
8. Návrh na vyradenie majetku na základe inventarizácie
9. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2, 3, 4
10. Záznam z kontroly využitia poskytnutej dotácie pre kluby a spolky v meste Poltár
za 2013
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2013
12. Kontrola účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania dotácie v MŠ poskytovanej obcou na originálne kompetencie
13. R ô z n e
14. Interpelácia
15. Diskusia
16. Záver

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…