'Djoemenengan nata Sampejan Dalem Ingkeng Sinoewoen Kangdjeng Soeltan Hamengkoe Boewono Senopati ing Ngalogo Ngambdoerahman Sajidin Panoto Gomo, kalifatoelah ingkang Djoemeneng kaping Sanga, dinten Senen Pon, tanggal kaping 8 woelan Sapar tahoen Dal ongko 1871 utawi kaping 18 woelan Maart tahoen ongko 1940' | Coronation ceremony of the 9th Sultan of Ngayogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX (1912-1988), on Monday, March 18, 1940.

Edited by Agus Yuniarso (agus.yuniarso.com) from his personal photo collection. Backsound music (gamelan): Gendhing Raja Manggala, courtesy of SMKI Negeri Yogyakarta.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…