Milan Erič in Zvonko Čoh sta nam poznana predvsem kot izvrstna risarja. Kostanjeviška razstava z naslovom Koprnenje po svetlobi v njunem delu izzove premik od risarskih instalacij, ki so z nenavadnimi, duhovitimi, tudi improviziranimi kombinacijami risb nastajale v dialogu z razstavišči k instalaciji v prostoru. Kostanjeviška instalacija je celostno zasnovan ambient, ki se navdihuje pri arhitekturni in simbolni logiki prostora, hkrati pa jo z umetniško intervencijo sprevrača in prevaja v drugačno doživljajsko območje. V prostoru samostanske bazilike sta umetnika ustvarila alternativno »arhitekturno« situacijo, tako da sta s stropa in sten, kot da bi risala po zraku, izobesila in prepletla transparentne bele trakove. Sestavljeni v mrežo ti zapolnijo in razgibajo običajno izpraznjen cerkveni prostor. Na eni strani njihova struktura sledi ritmu arhitekturnih elementov, šilastih lokov, snopastih stebrov in obokov, hkrati pa ohrani samosvojo igro oblik.
As artists, Milan Erič and Zvonko Čoh particularly excel in the medium of drawing. The exhibition in Kostanjevica, entitled Yearning for Light, betokens a shift in their work from drawing installations featuring unusual, clever and even improvised combinations of drawings that take shape through a dialogue with the space to installations in space. The installation at Kostanjevica is a comprehensively formulated ambience inspired by the architectural and symbolic logic of the space; at the same time, as an art intervention it subverts it and translates it into a different experiential zone. In the space of the monastery basilica, the artists created an alternative architectural situation by hanging and unfurling translucent white strips from the ceiling and walls. It is as if they are drawing on air. Forming a meshwork, the strips fill out and set in motion the otherwise vacant church space. On the one hand, their structure keeps time with the rhythm of the architectural elements: the pointed arches and the sheaf-like columns and arcades; on the other, it retains its own unique interplay of forms.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…