Jij pa ni doktè, ni sikològ ou ekspè nan balistik. Men yo rann jijman sou ka ki baze sou prèv ki sot nan sektè sa yo. Donk, anpil tribinal konn rele ekspè pou yo ede jij yo konprann detay yon ka oubyen pou ede avoka yo oryante ka ki baze sou prèv syantifik. Epoutan, ann Ayiti, pa gen anpil moun ki itilize temwayaj ekspè nan pwosè kriminèl. San gid, jij pa ka pran desizyon kòrèk pou pleyan an oubyen akize a. Absans ekspètiz sa a lakòz ke yo rann yon jistis ki pa konplèt.

Pou-n ankouraje yo itilize temwen ekspè nan tribinal Ayiti, N-Map—ak tout patnè nou nan Bureau des Avocats Internationaux ak Institute for Justice and Democracy in Haiti—kreye yon videyo pou konvenk moun ki travay nan domèn jistis ke temwayaj ekspè pa sèlman fasil pou itilize men li nesesè pou vrè jistis.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…