Programa "La Finestra Pública" de Punt 2, dedicat a la Biblioteca Central i Arxiu Històric de Gandia.
Aquest és un documental produït pel grup Radio Televisió Valenciana amb la col·laboració d’Endora Producciones. Parla de l’antic edifici del convent de sant Roc i la seua reconversió per ser reutilitzat com a Biblioteca i Arxiu Històric de la Ciutat. Conté entrevistes amb els arquitectes responsables de les reformes així com els arxivers i bibliotecaris que gestionen els serveis d’informació al públic. També es conté una entrevista amb la germana Josefina Ferrer , antiga encarregada del manteniment de la capella del Beat Andreu Hibernón

Programa "La Finestra Pública" de Punt 2, dedicado a la Biblioteca Central y Archivo Histórico de Gandia.
Este es un documental producido por el grupo Radio Televisión Valenciana con la colaboración de Endora Producciones. Habla del antiguo edificio del convento de San Roque y su reconversión para ser reutilizado como Biblioteca y Archivo Histórico de la Ciudad. Contiene entrevistas con los arquitectos responsables de las reformas así como los archiveros y bibliotecarios que gestionan los servicios de información al público. También contiene una entrevista con la hermana Josefina Ferrer , antigua encargada del mantenimiento de la capilla del Beato Andrés Hibernón.

A chapter of the program: "La Finestra Public" Punt 2 TV, dedicated to the Central Library and Historical Archive of Gandia.
This is a documentary produced by Radio Television Valenciana group in collaboration with Endora Productions. Talks about the old building of the convent of Saint Roc and its conversion to be reused as Library and Archives of the City. Contains interviews with the architects responsible for the reforms and the archivists and librarians who manage information services to the public. It also contains an interview with Sister Josefina Ferrer, former in charge of maintenance of the chapel of Blessed Andrew Hibernón.

Signatura: CD-0275/0000
Fons: Material Audiovisual
Data: 13/10/2006

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…