ACCC

Joined
Barcelona

User Stats

Profile Images

User Bio

El principal objectiu de l’ACCC és promoure, difondre, ampliar i millorar la comunicació científica en les terres de parla catalana. Vol també incidir en els aspectes socials i polítics de la informació científica, tot vetllant perquè contribueixi al progrés social.

The main goal of he ACCC is to promote, spread, broaden and improve scientific communication in the Catalan speaking countries. It aims also to focus on the social and political aspects of scientific information, while trying to contribute to social progress.

External Links