HrišćanskaAdventističkaCrkva

Joined
Beograd

User Stats

Profile Images

User Bio

Putujući svetom sigurno ćete svuda susresti adventiste. Adventističku crkvu možete naći iznad arktičkog kruga u Norveškoj, kao i blizu južnog rta u Čileu u Južnoj Americi; u Hong Kongu, u Lagosu ili u San Francisku. Adventiste ćete naći u Parizu, Beogradu, Podgorici, Zagrebu, Jerusalimu, Sidneju, Tokiju i u desetinama hiljada drugih mesta na čitavoj planeti. Gotovo svuda u svetu postoje adventisti.

Tokom perioda od samo sto i pedeset godina Adventistička crkva se iz grupe predanih istraživača Biblije razvila u zajednicu koja je u celom svetu premašila nekoliko desetina miliona vernika, uz milione drugih koji Adventističku crkvu smatraju svojim domom.

Koristeći se svim postojećim medijima, poruka Adventističke crkve se danas čuje na 853 jezika. U 204 zemlje sveta ova crkva zapošljava preko 190.000 ljudi u evanđeoskim, pastoralnim, obrazovnim i pomoćnim službama svog sveopšteg poslanja. Kao susedi i miroljubivi građani, adventistički hrišćani razvijaju dobre odnose i učvršćuju zajedništvo s ljudima svih narodnosti, rasa, jezika, kultura i religiskog opredelenja. Postojeće razlike u verovanju, narodnim običajima i istoriji jednog naroda ne smeju da prouzrokuju netrpeljivost i mržnju. Naprotiv, ta raznolikost treba da doprinese lepoti i bogatstvu života i postojanja celokupne ljudske porodice. Bog voli sve ljude i "želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine". To je osnovna biblijska poruka sa stranica evandjelja.

Adventistički hrišćani zato poštuju i obavljaju svoje građanske i društvene obaveze, motivisani božanskom ljubavlju i nesebičnim uvažavanjem bližnjih.

External Links

Following

  1. Glas nade