BLÁZON A KRÁĽ. Postavy vyjadrujúce dva zdanlivé protiklady. Obaja sa doplňujú, no v mnohom sú akoby nezlúčiteľní.

FOOL and KING. Characters indicating two apparent opposites. Both are complementary, but in many ways are like incompatible.

-------------------------------------------------------------------

CREDITS:

concept choreography performing by jaro viňarský

scenography ján gašparovič

lighting design
katarína ďuricová and tomáš morávek

costume hanka lukšů

-------------------------------------------------------------------

Prvou časťou sólovej trilógie je nejasný a vágny príbeh blázna a jeho mnohých podôb a možných interpretácií..

“Nekľudne hľadám a pátram po figúrach, podobách blázna-šialenca, tak ako ho poznajú rôzne dostupné mýty (Jester, Trickster). Pátram po ňom v sebe, stretávam ho v mnohých podobách v ľuďoch, ktorých stretávam. Blázon, pre ktorého jediným miestom je psychiatrická liečebňa alebo ten blázon v nás, ktorého si dovolíme vypustiť len na
krátke momenty v našom živote, aby sme ho hneď potom zahnali späť do kúta.”

Jaro Viňarský vstúpil na neistú pôdu improvizácie a zvolil si systém dynamickej, neustálej sa premieňajúcej práce.

-------------------------------------------------------------------

The first part of the trilogy is unsure and vague story about fool and many of his forms and possible interpretations.

"In restlessness i am looking and searching for the figure, forms of fool-lunatic, familiar with the available myths (Jester, Trickster). Fool for who only place is in the psychiatric hospital, or fool that we allow to show up in us just for some short moments in our lives, but right after we push him back into a corner. I am looking for him in myself, I am meeting him in many forms in the people i see around. "

Jaro Viňarský with this piece entered into the uncertain land of improvisation and have chosen a system of dynamic, ever-transforming work.

j vimeo.com/30961485

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…