or cancel
 1. Michnikowi wszystko wymknęło się z rąk - Bronisław Wildstein w Toruniu, w klubie Nowa Szewska Pasja cz. 4/4

 2. O potrzebie repolonizacji mediów - Bronisław Wildstein w Toruniu, w klubie Nowa Szewska Pasja cz. 3

 3. O kontaktach pierwszych Piastów z Wikingami - prof. Hanna Maria Kóčka-Krenz w klubie Nowa Szewska Pasja w Toruniu cz. 4/4

 4. Co nie podoba mi się w TVP - Bronisław Wildstein w Toruniu, w klubie Nowa szewska Pasja cz. 2

 5. Dlaczego Europa obserwuje wydarzenia w Polsce z niechęcią - Bronisław Wildstein w Toruniu, w klubie Nowa szewska Pasja cz. 1

 6. Każdy z nas jest spokrewniony z Piastami - prof. Hanna Maria Kóčka-Krenz w klubie Nowa Szewska Pasja w Toruniu cz. 3

 7. Jak wyglądała kaplica, w której Mieszko przyjął chrzest - prof. Hanna Maria Kóčka-Krenz w Toruniu cz. 2

 8. Chrzest Polski na miał miejsce w Poznaniu - prof. Hanna Maria Kóčka-Krenz w klubie Nowa Szewska Pasja w Toruniu cz. 1

 9. Strach, który budził Kiszczak w miejscu urodzenia - Dr Lech Kowalski, Toruń 11.04.2016 cz. 1

 10. Rola masonerii w zamachu na papieża - Andrzej Grajewski o zamachu Ali Agcy na papieża, klub Nowa Szewska Pasja w Toruniu cz. 4

 11. W Smoleńsku Prezydent RP został opuszczony przez państwo - gen. Z Nowek i A. Grajewski o zamachu Ali Agcy na Jana Pawła II

 12. Dwa strzały, trzy kule, dwie osoby postrzelone, 5 rannych - Andrzej Grajewski w klubie Nowa Szewska Pasja cz.2

Albums

Albums

There are 22 videos in this album. Albums make it easy to organize a collection of videos. They can be used to display videos together, or sent to friends as a playlist. You can even arrange the order of videos in each album.

You can add a video to one of your albums or create a new album from the "+Add to…" tab on video pages.

Albums can also be used to show videos on other web sites using Vimeo Widgets.

Also Check Out