ΜΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΣ

Joined
Greece

User Stats

Profile Images

User Bio

ΜΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΣ

Η Κοινωφελής Μη κερδοσκοπική Οργάνωση Φίλων Του Καρκίνου, με τον διακριτικό τίτλο “ΜΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΣ” και στα ξενόγλωσσα “BE STRONG”, ιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2007, με σκοπό την τεκμηριωμένη πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν τον καρκίνο, την πρόληψη καθώς και την υποστήριξη σε όλους όσους εμπλέκονται με αυτόν.

Εμπνευστής και ιδρυτής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ΜΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΣ είναι ο Παναγιώτης Μιχαήλ. Μέσα από τη δική του εμπειρία με τον καρκίνο, συνειδητοποίησε ότι οι καρκινοπαθείς, οι οικογένειες και οι φίλοι τους, είχαν μεγάλη ανάγκη για αξιόπιστες - επίκαιρες πληροφορίες, πρακτικές συμβουλές και υποστήριξη.

Από την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010 ξεκίνησε η λειτουργία της πρότυπης για τα ελληνικά δεδομένα γραμμής υποστήριξης, μέσω του εθνικού τετραψήφιου αριθμού 1069, που έχει σαν στόχο την ψυχοκοινωνική στήριξη των ανθρώπων που εμπλέκονται με τον καρκίνο.

Η οργάνωση έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από τις δωρεές και τις χορηγίες.

Το όραμα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης "ΜΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΣ" είναι ένα μέλλον, όπου όλοι θα έχουν ισότιμη πρόσβαση στις πληροφορίες και την υποστήριξη που χρειάζονται, για να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο με σιγουριά και απενεχοποιημένοι από την φοβική νοοτροπία της κοινωνίας προς αυτόν!

--------

The Non Profit Organization BE STRONG, was founded on 4th October 2007, and setting as main goal the factual information about topics that refer to cancer illness, the prevention and also the support to all people that are involved with cancer.

Inspirator and founder of the Organization BE STRONG, is Panagiotis Michail. Through his own experience with cancer, he realized that cancer patients, families and friends of them, have great need for reliable - current information, practical advices and support. All these are basic tools that shield the patient and those who they surround him, in order to face the cancer without fear!

From Monday 18 January 2010 began the operation of the primary, for the Greek reality, support line, via the national four - digits number 1069, that has as its main aim the psychosocial support of people that are involved with cancer.

The organization has a non speculative character and the biggest part of the incomes arise from the donations and the sponsoring.

The vision of BE STRONG is a future, where all will have equivalent access in the information and the support needed, in order to face the cancer with certainty and without guilt that follows his name because of the phobic ideas that the society possess towards him!

External Links

Following

  1. Yannis Sakaridis
  2. stirizo "ΣτηρίΖΩ"
  3. Medchannel
  4. LIVESTRONG