You’ve hit your maximum number of albums. Upgrade to Vimeo Plus or PRO to get an unlimited supply.
or cancel
 1. 02:07:42

  Dewey på hyllan

  by Svensk biblioteksförening

  8 Videos

  Svensk Biblioteksförenings konferens 16 februari 2010. Vad händer i biblioteket när Dewey kommer till Sverige? Att byta från SAB till Dewey (DDK) kommer att påverka biblioteken…

 2. 08:26:13

  Biblioteksdagarna 2011

  by Svensk biblioteksförening

  13 Videos

  Ett urval av föreläsningarna under Biblioteksdagarna 2011, 11-13 maj i Visby. Svensk Biblioteksförening

 3. 02:58:20

  Konferensen "Vad tycker barnen?" 28 mars 2011

  by Svensk biblioteksförening

  5 Videos

  Presentationer från Svensk Biblioteksförenings konferens 28 mars 2011. Vad tycker barnen om biblioteket? Om läsning? Om lässtimulans? Vad menar vi med barns perspektiv? Hur kan…

 4. 02:30:48

  IFLA 2010

  by Svensk biblioteksförening

  6 Videos

  IFLA 2010, World Library and Information Congress, Gothenburg, Sweden. 10-15 august 2010.

 5. 03:34:23

  Konferensen "Ladda ner och ta med - det mobila biblioteket"

  by Svensk biblioteksförening

  5 Videos

  Ladda ner och ta med - det mobila biblioteket. Svensk Biblioteksförenings konferens 23 april 2010. Här finns all dokumentation från konferensen: http://www.biblioteksforeningen.org/konferens/Konf2010/laddaned/konf1.html

 6. 01:03:05

  Jubileumssymposium på KB 2016

  by Svensk biblioteksförening

  4 Videos

  Svensk biblioteksförening avslutade sitt 100-års jubileum med ett symposium som också uppmärksammade att Biblioteksbladet fyller 100 år 2016.

Browse Albums

Albums Svensk biblioteksförening

Albums help you organize your own videos, or create and share curated playlists of other videos on Vimeo.

Also Check Out