Svenska BonsaiSällskapet

Joined
Sweden

User Stats

Profile Images

User Bio

Svenska BonsaiSällskapet bildades 1986 och har ca 300 medlemmar. Vårt mål är att sprida intresse och förståelse för bonsai, samt öka kunskaperna om skapandet. Alla som är intresserade av bonsai är välkomna. Bli medlem redan idag. Se länk nedan.

The Swedish Bonsai Society was founded in 1986 and has approx. 300 members. Our goal is to increase the interest and understanding of Bonsai and its creation. Anyone interested are welcome. Become a member today. See link below.

External Links