CCCB Plus

Joined
Carrer Montalegre 5, Barcelona

User Stats

Profile Images

User Bio

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (cccb.org) organitza i produeix exposicions, debats, festivals, concerts, programa cicles de cinema, cursos, conferències, fomenta la creació a partir de les noves tecnologies i llenguatges, impulsa la investigació artística en àmbits com el multimèdia, potencia la recerca en el format expositiu, exporta les seves produccions a altres centres culturals, museus i entitats d'àmbit nacional i internacional, alhora que genera debat, pensament i reflexió al voltant de la ciutat i l'espai públic com també sobre els temes que vertebren l'actualitat.

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) organiza y produce exposiciones, debates, festivales, conciertos, programa ciclos de cine, cursos, conferencias, fomenta la creación a partir de las nuevas tecnologías y lenguajes, impulsa la investigación artística en ámbitos como el multimedia, potencia la investigación en el formato expositivo, exporta sus producciones a otros centros culturales, museos y entidades de ámbito nacional e internacional, al tiempo que genera debate, pensamiento y reflexión en torno a la ciudad y el espacio público así como sobre los temas que vertebran la actualidad.

The Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) organizes and produces exhibitions, debates, festivals and concerts; it programmes film cycles, courses and talks; it encourages creation using new technologies and languages; it promotes artistic research in areas such as multimedia, investigates new exhibition formats, and exports its productions to other national and international arts centres, museums and bodies, as well as generating debate, thought and reflection on the city and public space, and core themes of current affairs.

External Links

Following

 1. abou naddara
 2. Julio Weiss
 3. Antonio Girón
 4. ISGlobal
 5. Primera Persona
 6. anna serrat photoart
 7. Sol Carcur
 8. Eliane
 9. Signe Kassow
 10. luquerias
 11. escarabajo&árbol
 12. Atelier Elias Crespin
 13. Diego López Bueno
 14. Gabriela Córdoba
 15. Ricardo Jacoby
 16. Anna Soriano
 17. Mireia
 18. indibur

+ See all 182