Celf Cymru ~ Arts Wales Plus

Joined
Cymru / Wales

User Stats

Profile Images

User Bio

Cyngor Celfyddydau Cymru yw'r corff cenedlaethol sy'n ariannu a datblygu'r celfyddydau.

Ein gweledigaeth yw Cymru greadigol lle mae'r celfyddydau wrth wraidd bywyd y genedl.

Yn y dyfodol agos, byddwn yn defnyddio Vimeo hwn i gasglu a rannu cyfoeth ac amrywiaeth y celfyddydau Cymreig gyda Chymru a'r byd.

Dysgu mwy amdanom ni:

cyngorcelfyddydaucymru.org.uk/

~~~~~~~~~

Arts Council of Wales is the country’s funding and development organisation for the arts.

Our vision is of a creative Wales where the arts are central to the life of the nation.

In the near furure we will be using Vimeo to collect and share the wealth and diversity of Welsh Arts with Wales and the rest of the World.

Learn more about us:

artscouncilofwales.org.uk/

Following

 1. Arts Council
 2. Arts Council of Northern Ireland
 3. tinderfarm
 4. Kathryn Campbell Dodd
 5. Small World Theatre
 6. Pamela Wyn Shannon
 7. Chris Oakley
 8. Sean Harris
 9. NoFit State
 10. blinc digital
 11. English National Ballet
 12. National Dance Company Wales
 13. Gagglebabble
 14. Zoë Gingell
 15. Case for Optimism
 16. Dominic Rai
 17. Stuart Whitton
 18. Cerdd Cymru : Music Wales

+ See all 73