1. NEOLOGOPEDIA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łodzi zaprasza. Zajmujemy się korektą i doskonaleniem mowy, terapią wad wymowy, psychologią dziecięcą i wspomaganiem edukacji. Oferujemy diagnozę, terapię i profilaktykę z zakresu logopedii, psychologii i pedagogiki.
  Proponujemy unikalne programy komplementarnego wspomagania rozwoju i edukacji z serii „A jaa…”, programy dla dzieci z dysleksją oraz diagnozę gotowości szkolnej.
  NEOLOGOPEDIA to nowoczesne wspieranie rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji szkolnych. Dzięki holistycznym programom i metodom doskonalimy i rozwijamy potencjał tkwiący w każdym dziecku.
  Zapraszamy na naszą stronę http://www.neologopedia.pl

  # vimeo.com/150548712 Uploaded 3 Plays 0 Comments
 2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NEOLOGOPEDIA. W naszej ofercie: diagnoza logopedyczna, korekta wad wymowy, terapia wad wymowy, doskonalenie mowy, konsultacje logopedyczne.

  Neologopedia to nowoczesne wspieranie rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji szkolnych. Dzięki holistycznym programom i metodom doskonalimy i rozwijamy potencjał tkwiący w każdym dziecku.

  Zapraszamy na naszą stronę: http://www.neologopedia.pl

  # vimeo.com/150549088 Uploaded 0 Plays 0 Comments
 3. NEOLOGOPEDIA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łodzi oferuje psychologię dziecięcą. Proponujemy między innymi:
  • diagnozę psychologiczną
  • konsultacje psychologiczne
  • diagnozę gotowości szkolnej
  • testy psychologiczne
  • terapię psychologiczną dziecka
  • terapię psychologiczną rodziny
  • terapię specyficznych trudności w uczeniu się

  Zapraszamy na naszą stronę: http://www.neologopedia.pl

  # vimeo.com/150549494 Uploaded 0 Plays 0 Comments
 4. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna NEOLOGOPEDIA oferuje:
  •Diagnozę pedagogiczną
  •Diagnozę gotowości szkolnej
  •Diagnozę ryzyka dysleksji
  •Diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się (m.in. dysleksji, dyskalkulii, dysgrafii )
  •Zajęcia doskonalące koordynację wzrokowo – ruchową
  •Zajęcia kształtujące percepcję słuchową
  •Zajęcia komplementarnego wspomagania edukacji w obszarze deficytu ( dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia )
  •Zajęcia kształtujące umiejętności grafomotoryczne i sprawność manualną

  Zapraszamy na naszą stronę: http://www.neologopedia.pl

  # vimeo.com/150549796 Uploaded 0 Plays 0 Comments

Logopedia

Neologopedia

Oferta logopedyczna

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.