1. CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG sáng Chúa Nhật ngày 24 tháng 01 năm 2016, Kinh Thánh: Sáng thế ký 32:22-32
  Giảng Luận: MS Đoàn Hưng Linh, Đề mục: Người Vật Lộn Với Chúa

  # vimeo.com/153130803 Uploaded 36 Plays 0 Comments
 2. CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG Chúa Nhật ngày 07 tháng 02 năm 2016. Kinh Thánh: Ê-xơ-tê 4:3-17 BD2011
  Giảng Luận: MS Đoàn Hưng Linh Đề mục: Phải chăng vì thời điểm như thế này?

  # vimeo.com/154673837 Uploaded 31 Plays 0 Comments
 3. CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG Chúa Nhật ngày 06 tháng 03 năm 2016
  Giảng Luận: MS Đoàn Hưng Linh Đề mục: Ngạc nhiên
  Kinh Thánh: Giăng 13:1-20 BD2011

  # vimeo.com/158049280 Uploaded 26 Plays 0 Comments
 4. # vimeo.com/156519095 Uploaded 23 Plays 0 Comments
 5. CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG Chúa Nhật ngày 21 tháng 02 năm 2016
  Giảng Luận: MS Đoàn Hưng Linh. Đề mục: Cuộc đời một phụ nữ di dân
  Kinh Thánh: Công vụ 18:1-4; 24-28; Rô ma 16:3-5a TTHD

  # vimeo.com/156329971 Uploaded 18 Plays 0 Comments

TLC 2016 Sermon

Thanh Le Church Plus

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.