Dance performance - Trailer

Nott je niz osebnih zgodb, ki izhajajo iz iste emocije, in vse, kar jih povezuje, je občutje poletne noči. Nott je impresija, pesem, vonj, nordijska boginja, nokturno. Gib izhaja iz trenutka tišine, iz fizičnega spomina, ki zariše podobo v prostoru. Trenutek, ki je pravkar minil, se ponovno pojavi. Znova in znova. Spomin shranjuje podobe, telo shranjuje emocije. Ničesar, kar proizvede telo, ni mogoče več določiti, ampak je treba vsakič na novo (iz) najti; prepoznati vonj giba, dih svetlobe, gostoto prostora, temperaturo zvoka. Nemogoče podobe se spajajo po poteh, ki se sproti zabrisujejo, medtem ko odtisi ostajajo razpeti v telesu. Kot spomin; med pulzijo in ekstenzijo.

Boli me vrat, stisnem čelo, čutim suh zrak v grlu …

Nott is s set of personal stories, originating from the same emotion, and the sole thing that they have in common is a feeling of a summer night. Nott is an impression, a song, a smell, Nordic goddess, a nocturne. Movement arises from a moment of silence, from physical memory, drawing an image in the space. A moment that has just passed reappears. Over and over again. Memory is storing images, body is storing emotions. Nothing that is produced by body can be determined anymore – everything needs to be found, invented anew; to recognize a smell of the movement, a breath of light, a temperature of sound. Impossible images merge on the paths that are promptly blurred, while imprints remain toned inside of the body. Like a memory; between pulsation and extension.

My neck hurts, I squeeze my forehead, I feel dry air in my throat …

Koreografija in ples / Choreography and Dance: LADA PETROVSKI TERNOVšEK
Dramaturgija / Dramaturgy: ANDREJA KOPAČ
Scenografija, kostumografija in oblikovanje luči / Set, Costume and Light Design: PETRA VEBER
Zvočna podoba / Sound Design: JURE VLAhOVIČ
Tehnična pomoč / Technical assistance : ALJAŽ ZALETEL
Producentka / Producer: KATJA SOMRAK
Produkcija / Production: PLESNI TEATER LJUBLJANA – PRVENEC PTL 2015 / DEBUT PTL 2015
Partner: Mediteranski plesni centar Svetvinčenat / Mediterranean dance centre (San Vincenti, Croatia)
Zahvala / Thanks to: Magdalena Reiter
Trailer by: Matjaž Mrak

# vimeo.com/126666340 Uploaded 267 Plays 0 Comments

Follow

FP - contemporary dance

Matjaz Mrak Plus

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.