1. ประมวลภาพ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 3
  วันที่ 22-25 มกราคม 2559
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  # vimeo.com/152807132 Uploaded 56 Plays 0 Comments
 2. ประมวลภาพ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 3
  วันที่ 15-14 มกราคม 2559
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  # vimeo.com/152007400 Uploaded 30 Plays 0 Comments

camp

Kong Sorawit

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.