1. FORFØRERENS DAGBOG
  Frit baseret på Søren Kierkegaards roman om den skandinaviske Don Juan

  Johannes (30) - eller Jo, som han kalder sig - lever et hemmeligt dobbeltliv. Om dagen arbejder han som låsesmed. Om natten låser han sig ind i sine kunders hjem, mens de er bortrejst og "låner" deres identitet for en aften. Han stjæler aldrig noget og han rydder altid pænt op efter sig, så beboerne opdager aldrig noget. Men hans "gæster", de får sig et lille eventyr.

  "Gæsterne", det er de kvinder, som Jo inviterer på besøg, mens han spiller rollen som hjemmets beboer. Han er efterhånden blevet så god til at charmere dem i sine mange forskellige roller, at de aldrig finder ud af hvem han i virkeligheden er. Første punkt i hans "sikkerhedsregler" er nemlig, aldrig at se den samme gæst to gange. Han kalder det at "crashe" og han er blevet dybt afhængig af det.

  Men en dag bliver Jo opdaget af Cordelia (17), der bor i en af de villaer, han crasher. Uden hans viden, har hun overværet én af hans forførelser, hvor han udgav sig for at være Cordelias far, som er bortrejst. Men i stedet for at ringe til politiet, har hun filmet ham og bruger nu optagelsen som afpresning. Hun er dybt fascineret af hans mærkelige projekt og ser en vej ud af sin forkælede kedsomhed – hun vil med ham på hans næste crash!

  Det bliver begyndelsen på en rejse ind i en leg med identiteter, seksualitet og bedrag, der afdækker de hemmeligheder, som Jo og Cordelia hver især flygter fra. En rejse, hvor de til sidst, i overgivelsen til den kærlighed, som spirrer mellem dem, finder ind til hvem de i virkeligheden selv er, bag alle rollerne.

  ”Forførerens Dagbog” er et drama med thriller-elementer. Referencerne er film som "The Talented Mr. Ripley", "Sex, Lies and Videotape" og "Shame". Historien er en fri modernisering af Søren Kierkegaards verdensberømte klassiker fra 1843 og i hovedrollen som Jo ses Berlinale Sølvbjørns-vinderen Mikkel Boe Følsgaard ("Sommeren ’92”, ”A Royal Affair”, ”Arvingerne”, ”Fuglene Over Sundet”, m.fl.) overfor Frederikke Dahl Hansen som Cordelia (”You & Me Forever”, ”Frit Fald” m.fl.). Filmen skrives og instrueres af Laurits Munch-Petersen (Skyggen af en Helt, Ambulancen, Mellem Os m.fl.) og produceres af Morten Kjems Hytten Juhl (10 Timer til Paradis, Ækte Vare m.fl.) og Astrid Kjems Hytten (Rosa Morena m.fl.).

  # vimeo.com/150373550 Uploaded 593 Plays 0 Comments
 2. SEDUCER'S DIARY
  Based on the famous novel by Søren Kierkegaard about a Scandinavian-style Don Juan.

  Johannes (30) - or Jo, as he calls himself - lives a secret double life. In the daytime he works as a locksmith. In the nighttime he locks himself into the homes of his costumers while they're away and "borrows" their identity for an evening. He never steals anything and always cleans up after himself making sure that the residents never discover anything. But his "guests", they experience a little adventure.

  Jo's "guests" are the women that he invites for dinner as he plays the role of the resident of the different homes. Little by little his charming skills has improved to a level where the women never find out who he is in reality – especially ensured by the first and most important of his "safety rules"; To never see the same guest twice. Jo calls it "crashing" and it has become a deep addiction to him.

  One day Jo is discovered by Cordelia (17), who lives in a villa that he is crashing. Without him knowing it, Cordelia has witnessed one of Jo’s seductions playing the role of her stepfather, who is out of town for a few days. But instead of calling the police, Cordelia has filmed Jo and now uses her recording as blackmail. She's deeply fascinated by his strange project and sees it as a way out of her spoiled boredom - she wants to join him on his next crash!

  This sets off a journey into a dangerous game of identity, sexuality and deceit, which gradually uncovers the dark secrets behind Jo and Cordelia's escape from their everyday lives. A journey where they at last - in surrendering to the love that grows between them - finds out who they really are, behind the roles they play.

  ”Seducer's Diary” is a love drama with thriller elements. The references are films like "The Talented Mr. Ripley", "Sex, Lies and Videotape" and "Shame". The story is a modern adaptation of the world famous classic by Søren Kierkegaard (1843) with Berlinale Silver Bear Winner Mikkel Boe Følsgaard confirmed as the male lead Jo (”A Royal Affair”, ”Land of Mine”) and upcoming actress Frederikke Dahl Hansen as Cordelia (”You & Me Forever”, ”Copenhagen”). The film is written and directed by Student Oscar-winning Laurits Munch-Petersen ("Shadow of a Hero", "Ambulance", "Between Us") and produced by Morten Kjems Hytten Juhl (Sundance-winner 2012 "Teddy Bear", "Ækte Vare") and Astrid Kjems Hytten ("Rosa Morena").

  # vimeo.com/154153513 Uploaded 4,322 Plays 0 Comments
 3. The Oscar winning short film BETWEEN US by Danish director Laurits Munch-Petersen. A modern day love-drama which takes place during one night, in one apartment with four young Copenhageners.

  # vimeo.com/151544515 Uploaded 591 Plays 0 Comments
 4. A behind the camera-featurette about the making of the Oscar winning short film BETWEEN US by Danish director Laurits Munch-Petersen.

  # vimeo.com/151550085 Uploaded 101 Plays 0 Comments

Laurits Munch-Petersen

Morten Kjems Juhl

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.