1. Tá seacht mbliana caite ag Maebh ag déanamh staidéir agus ag obair i réimse na sláinte poiblí i Londain agus i mBaile Átha Cliath. Bhain sí máistreacht amach i Scoil Sláinteachais & Leigheas Trópaicigh Londain agus ó shin i leith tá sí ag soláthar comhairle polasaí don earnáil phoiblí agus charthanais ar réimse ábhar idir murtall, alcól, tobac, cúrsaí mhíchumais agus an córas sláinte.

  Bhain sí céim amach san Airgeadas agus Ríomhaireacht (Fiontar) in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i 2002 agus chaith sí tamall de bhlianta ag obair sna meán craolta Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus i mBéal Feirste. Cheapadh í mar bhainisteoir Raidió na Life i 2005 agus bhog sí ó sin go dtí an earnáil léiriú teilifíse.

  Tá suim ar leith aici i gcúrsaí comhshaol agus i gceist na hinbhuanaitheachta. Sheas sí mar iarrthóir don Chomhaotas Glas i ndáilcheantar Chill Dara Thuaidh in olltoghchán 2016 agus is ball í d’fheirm phobail Derrybeg i gCill Droichead.

  In 2018, beidh sí ag obair le foireann taighde i gColáiste na Tríonóide ar thogra ag iniúchadh bealaí le córas cúram sláinte uilíoch a chur i bhfeidhm in Éirinn.

  # vimeo.com/266659044 Uploaded 6 Plays 0 Comments
 2. Is as Baile Átha Cliath é Rónán, agus is fiontraí sóisialta é.

  Mar dhéagóir rinne sé ionadaíocht ar Éirinn ar fhoireann Karate na hÉireann, ba chaptaen é dá fhoireann peile, agus ba uachtarán é dá chomhairle mac léinn. Mí na Samhna 2013 bronnadh Bonn Óir Gaisce air. D'oibrigh Rónán d'Unilever mar Phairtnéir Gnó Airgeadais agus bhí for-dhearcadh aige ar dhíolacháin Unilever Éireann leis an earnáil áise, ar fiú timpeall €30m in aghaidh na bliana í.

  In 2014 bhain sé céim Gnó agus Gaeilge amach, agus é ar barr a ranga. Bronnadh Bonn Seansailéara Ollscoil Bhaile Átha Cliath air i gcomhar Éachtaí Thar Barr, eadhon; chomh-bhunaigh sé, agus bhí sé in a chathaoirleach air, Cumann Raising and Giving (a raibh ina charthanacht óige is mó fáis). Is cumann mac léinn é a thugann chumhacht do mhic léinn trí obair dheonach, gníomhaíocht tiomsaithe airgid, agus forbairt maidir le forbairt fiontraíochta sóisialta. Ina chéad bhliain ba é cumann RAG an cumann ba mhó in DCU, agus bhain sé amach duais le haghaidh Cumann Coláiste Nua Is Fearr in Éirinn, agus thiomsaigh siad breis agus €100,000.

  Toghadh Ronán mar chathaoirleach Aonas Mac Léinn DCU agus threoraigh sé an feachtas chun Aontas Mac Léinn DCU a tharraingt isteach arís in Aontas na Mac Léinn in Éirinn, tar éis scaradh deich mbliana.

  Bhí lámh aige i mbúna Na Gaeil Óga, an chéad club CLG taobh amuigh den Ghaeltacht a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge.

  Rinne Ronán ionadaíocht ar Éirinn mar bhuaiteoir chomórtas domhanda Enactus maidir le fiontraíocht sóisialta in 2012, agus rinne sé ionadaíocht chomh maith ar óige na hÉireann mar ionadaí ag an Aontas Eorpach, UNESCO, One Young World, agus na Náisiúin Aontaithe.

  In 2015 toghadh é mar Young Global Shaper ag an bhFóram Eacnamaíoch Domhanda agus is ball é de ChangemakerXChange, an líonra comhoibrithe is mó ar domhan d'fhiontraithe sóisialta faoi bhun tríocha bliain d'aois.

  Faoi láthair tá Rónán ag bunú SEDCo, a bhfuil sé mar aidhm aige tionchar claochlaithe a bheith aige ar sochaí na hÉireann.

  # vimeo.com/266132550 Uploaded 4 Plays 0 Comments
 3. Is é Maitiú Ó Coimín bunaitheoir an chomórtais idirGhaeltachta Aonach Tailteann, comórtas a fhéachann leis an spórt agus na dána a chur chun cinn i gceantair Ghaeltachta. Reáchtáladh an comórtas den chéad in 2017 agus tá imeachtaí na bliana seo le tosú an mhí seo (Feabhra). Eagraíonn Maitiú imeachtaí i gConamara don chomórtas ach bíonn sé ag plé le ceantair eile freisin.

  # vimeo.com/266124842 Uploaded 12 Plays 0 Comments
 4. Is stiúrthóir bunaidh í Kathleen de White Raven, grúpa a phléann le ceol meánaoiseach agus amhránaíocht traidisiúnta na hÉireann, dhá spéis faoi leith atá ag Kathleen féin. Thosnaigh Kathleen ag casadh amhrán traidisiúnta le linn a hóige ina háit dhúchais, Co. Chorcaí. Tógadh í le Gaeilge, agus tá an ceol agus an teanga Gaelach ina mór-inspioráidí di ó shin. Beidh Kathlenn agus a grúpa, White Raven, i mbun ceolchoirme san Ionad Cultúrtha Aoine 9 Feabhra 2018, oíche roimh chomhdháil Imbolc féin.

  In 1987 bronnadh Sparánacht na Comhairle Ealaíon ar Kathleen, rud a chur ar a cumas staidéar a dhéanamh ar amhránaíocht na meánaoiseanna ag Schola Cantorum Basiliensis le Richard Levitt agus Dominique Vellard. Tar éis di trí bliana staidéir a dhéanamh, tairgeadh post múinteoireachta do Kathleen, agus tá sí anois leis an bhfoireann teagaisc le 25 bliana anuas. Thar na blianta níor theip riamh ar a cuid suime in amhránaíocht traidisiúnta na hÉireann, agus meascann sí an dá shruth ceoil le chéile ina tríréad a cappella White Raven.

  Leis sin bhí Kathleen ina stiúrthóir ar roinnt léiriúchán stáitse, san áireamh bhí tionscadal Celtic Road (2010) d'Fhéile Stimmen i Loerrach, Germany. Chuir an tionscadal sin na traidisiúin amhránaíochta éagsúla ó Éirinn, ón Albain, ón Bhriotáin, agus ó na Stáit Aontaithe le chéile, agus ghlac Muireann Nic Amhlaoibh, Julie Fowlis (DUAL), Nell Ni Chróinín , Annie Ebrel (ón Bhriotáin di), Riccardo Del Fra, Tomás Ò Canainn, Tim Erikssen (ó na Stáit Aontaithe dó), Paul Dooley (an chláirseach) agus White Raven páirt ann.

  Go minic freisin bíonn Kathleen ag seinm i dteannta leis an bhfidléir Gerry O Connor, as Dún Dealgan dó, agus an giotáraí Gilles Le Bigot. Múineann sí ranganna príobháideacha amhránaíocht traidisiúnta na hÉireann sa Ghearmáin agus san Eilvéis.

  # vimeo.com/266646923 Uploaded 7 Plays 0 Comments
 5. Is ealaíontóir é Caomhán Mac Con Iomaire atá mar bhall den fhoireann oideachais i nGallearaí Náisúinta na hÉireann. Le cúpla bliain anuas, tá sé ag obair mar oifigeach rochtana agus éascaithe. Sa phost seo, eagraíonn sé imeachtaí ar leith do chuairteoirí a bhfuil riachtanais bhreise acu, éascaíonn sé ceardlanna ealaíne agus cuireann sé eachtraí trí ghaeilge ar fáil sa Ghallearaí.

  # vimeo.com/266144292 Uploaded 10 Plays 0 Comments

Imbolc - Inspioráid na bliana!

Imbolc Plus

Ag tús Mí Feabhra, 2010, bailíodh i mBaile Bhúirne, Corcaigh, Gaeilgeoirí inspioráideacha chun a gcuid smaointe agus a gcuid tionscadal a roinnt lena chéile agus le lucht féachana.

"Imbolc" an t-ainm ar an ócáid, agus is í fís Imbolc ná Gaeilgeoirí a…


+ More

Ag tús Mí Feabhra, 2010, bailíodh i mBaile Bhúirne, Corcaigh, Gaeilgeoirí inspioráideacha chun a gcuid smaointe agus a gcuid tionscadal a roinnt lena chéile agus le lucht féachana.

"Imbolc" an t-ainm ar an ócáid, agus is í fís Imbolc ná Gaeilgeoirí a tharraingt le chéile ó réimse mór disciplíní a thrasnaíonn teorainneacha traidisiúnta chun a gcuid scéalta a roinnt agus chun na smaointe is deireanaí atá acu a phlé. Ó athinsint An Táin i bhfoirm úrscéal grafach le Colmán Ó Raghallaigh, go tuairisc ó Google Ireland ó Siobhán Ní Chonchúir, go taithí Mháirín Uí Lionáird agus í i mbun Folláin, an déantóir suibhe is mó in Éirinn, roghnaíodh gach ábhar chun saothar ceannródaíoch is dúshlánach a chur os comhair an lucht féachana. An t-aon ábhar amháin nach mbíonn á phlé againn ná cás na Gaeilge féin!

Is í Imbolc 2010 an chéad bhliain den ócáid, agus d'éirigh go hiontach linn. Bhí ochtar ag caint ar an lá, agus bhí lucht féachana gníomhach i láthair, iad ag meascadh smaointe go bríomhar, dearfach, agus dúshlánach.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.