1. # vimeo.com/453749522 Uploaded
 2. # vimeo.com/397622731 Uploaded
 3. Ուշադիր եղիր ո՛վ եկեղեցական հաւատացեալ։
  (Highlights Live show / Հատուածներ Ողիղ եթեր ծառայութիւն (12-2-2020)

  # vimeo.com/392513705 Uploaded
 4. Այսօրուան մեր խորհրդածութիւնը
  khoske.tv

  Տարածեցէք ձեր շուրջիններուն։
  Daily Bread in armenian
  La Parole du jour en arménien

  # vimeo.com/381413350 Uploaded
 5. Այսօրուան մեր խորհրդածութիւնը
  khoske.tv

  Տարածեցէք ձեր շուրջիններուն։
  Daily Bread in armenian
  La Parole du jour en arménien

  # vimeo.com/371610465 Uploaded

Pr. Sarkis - Instagram

Djechmardoutian Khoske Plus

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.