Gunnars Wille Werden

 1. # vimeo.com/184225175 Uploaded 5 Views 0 Comments
 2. Title: On the couch with and by Gunnar Wille
  Technique: live action, puppets and animation
  Direction, design, script: Gunnar Wille
  Release 2001, TV ZULU, TV series in 10 episodes
  Gunnar enters, lies down on the couch and talks to his psychologist. His words materialize over his head in mysterious shapes and colors. He walks out again, clearly relieved.

  Titel: På sofaen af og med Gunnar Wille
  Teknik: Live action, dukker og animation
  Instruktion, design, manus: Gunnar Wille
  Udgivelse: 2001, TV ZULU, TV-serie i 10 afsnit
  Gunnar kommer ind, lægger sig på sofaen og taler med sin psykolog. Talen materialiseres over hans hoved i mystiske former og farver. Han går lettet væk.

  # vimeo.com/184546270 Uploaded 19 Views 0 Comments
 3. Title: KVAL
  Technique: computer graphic montage and animation
  Direction, design, script: Gunnar Wille
  Release: 1992
  This is how we described the film in 1992; In the computer animated cartoon we meet a small figure on the journey through life. In a suggestive and experimental imagery style the figure play different archetypal roles as a star, as assistant, as a team player and finally he collect his experience to a whole of existential choices.
  Titel: KVAL
  Teknik: computergrafisk montage og animation
  Instruktion, design, manus: Gunnar Wille
  Udgivelse: 1992
  Sådan her beskrev vi filmen i 1992; I den computeranimerede tegnefilm møder vi en lille figur på rejse gennem livet. I et antydende og eksperimenterende billedsprog gennemspiller figuren forskellige arketypiske roller som stjerne, som vandbærer, som holdspiller og formår til sidst at samle sine erfaringer til en helhed af eksistentielle valgmuligheder.

  # vimeo.com/186182743 Uploaded 8 Views 0 Comments
 4. Title: Lost in Space
  Technique: Live action, animation and stylized 3D animation.
  Direction, design, script: Gunnar Wille
  Script: Mogens Rokov, Thomas Nielsen
  Composer: Hans Erik Philip
  Sound design and sound: Per Streit, Halfdan E. Nielsen
  3D construktor/background animator: Niels Valentin Dal
  Animation: Merete Killerich, Thomas Clausen
  Digital compositor: Lars Brok, Christian Ballund
  Release:1998 Locomotion for Dansk Novellefilm
  This odd collage alternates freely between real footage, animation and stylized 3D animation. It is a humorous experiment that takes place in the Tarantella Mist, 5 million light years from Earth. A one-man spaceship is in difficulties and the skipper's life is in danger. Tormented by lack of oxygen and erotic fantasies, the astronaut has to abandon ship and go to a space station where two lovesick robots cause a great deal of commotion.

  Titel: Fortabt i Rummet
  Teknik: Live action, animation and grafisk 3D animation.
  Instruktion, design, manus: Gunnar Wille
  Manus: Mogens Rokov, Thomas Nielsen
  Komponist: Hans Erik Philip
  Lyd design og lyd: Per Streit, Halfdan E. Nielsen
  3D bygger/baggrunde - Niels Valentin dal
  Animation: Merete Killerich, Thomas Clausen
  Composit: Lars Brok, Christian Ballund
  Udgivelse:1998 Locomotion for Dansk Novellefilm
  I 1998 skrev Information om Gunnar Willes Fortabt i rummet. "Hans nye film gør brug af en række forskellige teknikker, som giver den spøjse historie et collageagtigt præg. Filmen følger en rumtekniker, der et eller andet sted ude i rummet nødlander på en olieproduktionskapsel befolket af robotter, da hans iltapparat går i stykker. På rumkapslen synes ingen at interessere sig for den forulykkede astronaut, som med mellemrum sender hilsner hjem til sin kæreste på jorden. Da et forbudt kærlighedsforhold mellem to robotter bryder ud i lys lue, bliver situationen endnu mere kaotisk. Endelig bidrager en helt tredje affære mellem en halvt afklædt kvinde og en tarantel til mystikken. Megen mening er der vel ikke i galskaben, men Fortabt i rummet har sine momenter, ikke mindst i kraft af sin tungen-i-kinden humor og et meget frit forhold til fortællemæssig logik. Og så er filmen teknisk set veludført, ikke mindst med sit seks-kanals surround-lydmix."

  # vimeo.com/186485554 Uploaded 87 Views 0 Comments
 5. Title: From A Space In Space/Et Rum I Rummet
  Technique: Live action, animation and other things
  Direction, design, script: Gunnar Wille
  Composer: Hans Erik Philip
  Release 2006 - First performance: Tycho Brahe Planetarium, Copenhagen
  length: 52 minutes
  Image stream by Gunnar Wille and music by Hans-Erik Philip.
  A man recalls. A stream of images that flow between the stars, along with giant soundscapes of music. Bits of life that are mirrored in the vast universe. Beauty and humor. A boy with a gun - two galaxies collide. We are between stars, gas clouds, planets and breakfast with coffee and crisp bread. It is like standing on a lonely hilltop on a starry night, looking at the Milky Way.
  You sense your own presence in the eternity of the universe.
  Gunnar Wille and Hans-Erik Philip have created a unique work together.
  Orchestral music and movie created especially for the magical auditorium of the planetarium.
  You just lean back, look into space and let it happen, as a journey into a human being and a journey into the universe on a wave of music. A human life. A space in space.

  Titel: Fra A Space In Space/Et Rum I Rummet
  Teknik: Live action, animation og meget andet
  Instruktion, design, manus: Gunnar Wille
  Komponist: Hans Erik Philip
  Udgivelse: 2006, Uropførelse: Tycho Brahe Planetarium, København
  Længde: 52 minutter
  Billedstrøm af Gunnar Wille og musik af Hans-Erik Philip.
  Et menneske erindrer. En strøm af billeder der flyder mellem stjernerne, sammen med gigantiske flader af musik. Stumper af livet spejlet i det uendelige univers. Skønhed og humor. En dreng med en pistol – to galakser støder sammen. Vi er mellem stjerner, gasskyer, planeter og morgenmad med kaffe og knækbrød.
  Det er som at stå en stjerneklar nat på en ensom bakketop, og se op i mælkevejen.
  Man fornemmer sin egen tilstedeværelse i universets uendelighed.
  Gunnar Wille og Hans-Erik Philip har sammen skabt et unikt værk.
  Orkestral musik og film skabt specielt til planetariets magiske rum.
  Man skal bare læne sig tilbage, se ud i himmelrummet og lade det ske,
  som en rejse ind i et menneske og en rejse ud i verdens-altet på en
  bølge af musik. Et menneske i livet. Et rum i rummet.

  # vimeo.com/185850766 Uploaded 15 Views 0 Comments

Gunnars Wille Werden

Gunnar Wille Plus

Filmene er fra 1980'ne, 1990'ne, 2000'ne og 2010'ne. I 1980'ne for DR, Magiske Mads, Skrumpen fra Det Ydre Rum og Familie Fab. De kan ses på Bonanza. 1990'erne var eksperimenter med film så her er der en række underlige film. Jeg havde forladt børnenes…


+ More

Filmene er fra 1980'ne, 1990'ne, 2000'ne og 2010'ne. I 1980'ne for DR, Magiske Mads, Skrumpen fra Det Ydre Rum og Familie Fab. De kan ses på Bonanza. 1990'erne var eksperimenter med film så her er der en række underlige film. Jeg havde forladt børnenes univers og søgte andre veje. I 2000'ne, med Hans Erik Philip; A Space In Space, et symfonisk billedværk. I 2010'ne vendte jeg tilbage til børnene og genoptog børnebøgerne med Skrumpen Fra Det Ydre Rum og webisode Dr. Willes Wunderbare Werden.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.