1. 6. juunil 2014 Tallinnas toimunud konverentsil arutati, milline on kodanikuühiskonna roll vähemuste inimõiguste eest seismisel. Võrdse kohtlemise debatid keskenduvad paljuski seadustele, riigi rollile ja kohtupraktikale, kuid samas on just vabaühendused tihti inimestele lähemal ja kursis vastava sihtgrupi olukorraga.

  Konverentsi esinejad tutvustavad inspireerivaid lugusid võrdse kohtlemise teemalistest kodanikualgatustest nii Eestist kui piiri tagant ning diskussioonipaneelis arutatakse, kas ja kui valmis on meie ühendused, et võrdse kohtlemise teemat senisest veelgi enam ühiskonnas edendada.

  Hommikune sessioon / Morning session:

  0:00:00 Kari Käsper, Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja / Executive Director of Estonian Human Rights Centre
  0:10:19 Indrek Teder, Õiguskantsler / Chancellor of Justice
  0:16:02 Chever Voltmer, Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna missiooni asejuht / Deputy Chief of Mission, US Embassy in Tallinn
  0:21:44 Koen Haverbeke, Flaami valitsuse esindaja / Representative of the Flemish Government
  0:27:56 Kadi Viik, Eesti Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise ekspert "Võrdne kohtlemine Eestis: 23 aastat peale Nõukogude Liitu" / "Equal treatment in Estonia"
  0:52:04 Ty Wesley Cobb, Human Rights Campaign: "Vastuseisust abieluvõrdsuseni" / "From resistance to marriage equality"
  1:23:40 Ilke Jaspers, kodanikuaktivist Flandriast
  1:46:12 Tiia Sihver, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, juhatuse liige
  1:55:00 Diskussioon: Kuidas saavutada muutusi ja milline on vabaühenduste roll? - Ty Wesley Cobb, Kadi Viik, Ilke Jaspers, Tiia Sihver

  The conference posed the questions: who should be leading the equal treatment topic in the society, and what role should the civil society take? The debate over equal treatment issues generally concentrates on the state, laws, and court practice. All are equally important, yet the civil society is often more in touch with the different minorities and victims of discrimination than the state. Moreover, since the civil society is less restricted by formalities, it can bring about change in our attitudes much faster. Is civil society ready and willing to be the agent for change for equal treatment in Estonia? The conference took place in Tallinn on 6 June 2014.

  # vimeo.com/97942398 Uploaded 60 Plays 0 Comments
 2. Konverents “Euroopa ühise varjupaigapoliitika väljakutsed” toimus 20. märtsil Tallinnas Eesti Pagulasabi ja Eesti Inimõiguste Keskuse ühisprojekti “Huvikaitse võimendamine varjupaiga- ja pagulaspoliitikas” raames, mida rahastab Avatud Eesti Fondi vahendusel Vabaühenduste Fond.

  0:00:00 Kristina Kallas, Eesti Pagulasabi juhatuse liige
  0:03:25 Kari Käsper, Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja
  0:10:00 Cecilia Malmström, Euroopa Komisjoni siseasjade volinik
  0:25:30 Michael Diedring, European Council of Refugees and Exiles (ECRE) peasekretär
  0:43:40 Vincent Cochetel, UNHCR Euroopa büroo direktor
  1:05:30 Urmas Paet, Eesti välisminister
  1:22:40 Paneeldiskussioon (Cecilia Malmström, Michael Diedring, Vincent Cochetel, Urmas Paet, modereerib Kari Käsper)
  2:01:20 Vaheaeg
  2:28:58 Paneeldiskussion varjupaigataotlejate töötamise õigusest, moderaator Ingi Mihkelsoo
  2:36:30 Eero Janson, Eesti Pagulasabi
  2:46:58 George Joseph, Rootsi Caritas
  2:59:15 Triin Raag, Sotsiaalministeerium
  3:01:55 Arutelu: Eero Janson, George Joseph, Triin Raag, modereerib Ingi Mihkelsoo
  3:43:40 Paneeldiskussioon varjupaigataotlejate kinnipidamisest, moderaator Anni Säär
  3:45:26 André Møkkelgjerd, Norwegian Organization for Asylum Seekers
  4:01:30 Villem Lapimaa, Tallinna Halduskohtu esimees
  4:15:15 Liis Valk, Politsei- ja Piirivalveameti välismaalaste talituse juhataja
  4:26:15 Ben Lewis, International Detention Coalition
  4:42:25 Arutelu: André Møkkelgjerd, Villem Lapimaa, Liis Valk, Ben Lewis, modereerib Anni Säär
  5:12:40 Vaheaeg
  5:22:10 Poliitikute debatt pagulaspoliitikast: Marko Pomerants (IRL), Olga Sõtnik (KE), Jevgeni Ossinovski (SDE), modereerib ajakirjanik Urve Eslas.

  Vt lähemalt http://humanrights.ee/2014/03/konverents-euroopa-uhise-varjupaigapoliitika-valjakutsed/

  The conference “Challenges of the Common European Asylum System” took place on 20 March in Tallinn it was a a part of the joint project of the Estonian Refugee Council and the Estonian Human Rights Centre, funded from the NGO Fund of EEA Grants which is operated by the Open Estonia Foundation.
  More information: http://humanrights.ee/en/2014/03/conference-challenges-of-the-common-european-asylum-system/

  # vimeo.com/90066933 Uploaded 209 Plays 0 Comments
 3. Introduction of the report Human Rights in Estonia 2008-2009. Welcome by professor Evhen Tsybulenko, Head of the Council of Estonian Human Rights Centre.

  The report is available at: http://www.humanrights.ee/eng/page.php?page=53&mid=42&parent=5

  # vimeo.com/12791431 Uploaded 18 Plays 0 Comments
 4. Short introduction to the Estonian Human Rights Centre and compiling the report.

  # vimeo.com/12791861 Uploaded 16 Plays 0 Comments

Estonian Human Rights Centre

Eesti Inimõiguste Keskus / EHRC

Estonian Human Rights Centre (EHRC) is an independent public interest foundation dedicated to the advancement of protection of human rights in Estonia and abroad.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.