1. Stop all the clocks, cut off the telephone,
  Prevent the dog from barking with a juicy bone,
  Silence the pianos and with muffled drum
  Bring out the coffin, let the mourners come.

  Let aeroplanes circle moaning overhead
  Scribbling on the sky the message He is Dead.
  Put crepe bows round the white necks of the public doves,
  Let the traffic policemen wear black cotton gloves.

  He was my North, my South, my East and West,
  My working week and my Sunday rest,
  My noon, my midnight, my talk, my song;
  I thought that love would last forever: I was wrong.

  The stars are not wanted now; put out every one,
  Pack up the moon and dismantle the sun,
  Pour away the ocean and sweep up the woods;
  For nothing now can ever come to any good.

  ---

  Versió catalana: Salvador Oliva

  Pareu tots els rellotges, desconnecteu tots els telèfons,
  doneu al gos, perquè no bordi, l’os més suculent,
  silencieu els pianos, i amb timbals amortits
  emporteu-vos el fèretre, i que entrin els amics.

  Que els avions gemeguin fent cercles dalt del cel
  escrivint-hi el missatge: el meu amic ha mort;
  poseu senyals de dol al coll blanc dels coloms,
  i que els guardes es posin els guants negres de cotó.

  Per mi, ell era el nord, el sud, l’est i l’oest,
  el treball setmanal i el descans de diumenge,
  migdia i mitjanit, paraules i cançons.
  Jo em creia que l’amor podia durar sempre: anava errat.

  No vull estrelles, ara; feu-me negra la nit,
  enretireu la lluna, desarboreu el sol,
  buideu el mar, desforesteu els boscos,
  perquè ja res pot dur-me res de bo.

  # vimeo.com/1315313 Uploaded 4,284 Plays 1 Comment
 2. They fuck you up, your mum and dad.
  They may not mean to, but they do.
  They fill you with the faults they had
  And add some extra, just for you.

  But they were fucked up in their turn
  By fools in old-style hats and coats,
  Who half the time were soppy-stern
  And half at one another's throats.

  Man hands on misery to man.
  It deepens like a coastal shelf.
  Get out as early as you can,
  And don't have any kids yourself.

  --------

  QUE AQUEST SIGUI EL VERS

  (trad. Marcel Riera)

  Et varen ben fotre, el papa i la mama.
  Potser no ho volien, però així és de cru.
  A aquells defectes que els donaren fama
  has d’afegir-hi els teus, i aquest ets tu.

  Però a ells els van fotre també
  uns vells folls amb barret i abric galdós
  que tot i tenir un aspecte sever
  solien barallar-se com gat i gos.

  D’uns homes a uns altres, talment un fat,
  l’aflicció, com un banc de sorra, creix.
  Així doncs, fot el camp ben aviat
  i si vols tenir fills, doncs tu mateix.

  # vimeo.com/26383133 Uploaded 897 Plays 0 Comments
 3. Two roads diverged in a yellow wood,
  And sorry I could not travel both
  And be one traveler, long I stood
  And looked down one as far as I could
  To where it bent in the undergrowth;

  Then took the other, as just as fair,
  And having perhaps the better claim,
  Because it was grassy and wanted wear;
  Though as for that the passing there
  Had worn them really about the same,

  And both that morning equally lay
  In leaves no step had trodden black.
  Oh, I kept the first for another day!
  Yet knowing how way leads on to way,
  I doubted if I should ever come back.

  I shall be telling this with a sigh
  Somewhere ages and ages hence:
  Two roads diverged in a wood, and I--
  I took the one less traveled by,
  And that has made all the difference.

  ------------------------

  El camí no escollit

  Dos camins divergien al bosc groc
  i, sentint no poder fer-los tots dos
  i ésser un sol viatger, vaig aturar-me
  a contemplar-ne un fins on se'l veia
  despararèixer rere el sotabosc.

  Però vaig triar l'altre, igual de bell,
  i fins potser amb motius més convincents,
  cobert com era d'herba no petjada;
  malgrat que, ben mirat, tant l'un com l'altre
  havien estat fressats quasi igualment.

  Aquell matí se'ls veia ben semblants
  amb fulles no ennegrides per cap pas.
  Ah, vaig guardar el primer per un altre dia!
  Però sé prou que un camí mena a un altre
  i vaig dubtar si mai hi tornaria.

  D'aquí a molts i molts anys contaré
  qui sap on, amb un sospir, el fet:
  dos camins divergien dins d'un bosc,
  jo vaig triar el menys fressat de tots dos,
  això ha fet que tot fos diferent.

  Traducció de Josep Maria Jaumà

  Robert Frost, "The road not taken" ("El camí no escollit"), a Gebre i sol, Ed. Quaderns Crema, Barcelon, 2003, pp.44-45.

  # vimeo.com/2177946 Uploaded 3,464 Plays 1 Comment
 4. L'infinito

  «Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
  e questa siepe, che da tanta parte
  dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
  Ma sedendo e mirando, interminati
  spazi di là da quella, e sovrumani
  silenzi, e profondissima quïete
  io nel pensier mi fingo, ove per poco
  il cor non si spaura. E come il vento
  odo stormir tra queste piante, io quello
  infinito silenzio a questa voce
  vo comparando: e mi sovvien l'eterno,
  e le morte stagioni, e la presente
  e viva, e il suon di lei. Così tra questa
  immensità s'annega il pensier mio:
  e il naufragar m'è dolce in questo mare»

  (Giacomo Leopardi)

  L’INFINIT

  Sempre em fou car aquest eixorc turó
  i aquesta barda que de tanta part
  de l’últim horitzó l’esguard em priva.
  Mes, assegut i contemplant, immensos
  espais més enllà d’ella i sobrehumans
  silencis i una quietud fondíssima
  jo al pensament fingeixo. Tant que, per poc,
  el cor no se m’espanta. I com que el vent
  sento mormolejar entre les bardisses,
  el silenci infinit a aquesta veu
  vaig comparant: i allò etern em revé
  i les èpoques mortes i la d’ara
  vivent, i el so que fa. Així en aquesta
  immensitat se’m nega el pensament:
  i naufragar m’és dolç en aquest mar.

  (Trad. Narcís Comadira)

  # vimeo.com/1199241 Uploaded 3,493 Plays 0 Comments
 5. When I see a couple of kids
  And guess he's fucking her and she's
  Taking pills or wearing a diaphragm,
  I know this is paradise

  Everyone old has dreamed of all their lives—
  Bonds and gestures pushed to one side
  Like an outdated combine harvester,
  And everyone young going down the long slide

  To happiness, endlessly. I wonder if
  Anyone looked at me, forty years back,
  And thought, That'll be the life;
  No God any more, or sweating in the dark

  About hell and that, or having to hide
  What you think of the priest. He
  And his lot will all go down the long slide
  Like free bloody birds. And immediately

  Rather than words comes the thought of high windows:
  The sun-comprehending glass,
  And beyond it, the deep blue air, that shows
  Nothing, and is nowhere, and is endless.

  ----

  FINESTRALS

  (Versió de Marcel Riera)

  Quan veig una parella jove
  i m’afiguro que ell la carda i que ella
  pren la píndola o du un diafragma,
  sé que això és el paradís
   
  que els grans hem somniat tota la vida:
  bandejar la beateria i qualsevol prejudici
  com una màquina de segar passada de moda,
  i lliscar tots els joves pel llarg precipici
   
  cap a la felicitat, sense fi. Em pregunto si
  algú em va mirar, quaranta anys enrere,
  i va pensar: Això sí que és vida!
  Res de Déu, ni de suar a les fosques per la fal·lera
   
  de l’infern i tot això, res d’haver d’amagar
  tot el que penses del mossèn. Seran ells,
  maleït sia, els que no pararan de baixar
  pel llarg tobogan, lliures com ocells.
   
  I a l’instant, més que paraules m’afiguro uns finestrals:
  els seus vidres fulgents de la llum al zenit
  i, més enllà, l’aire blau i fondo, que és fals
  i no és enlloc, i que és infinit.

  # vimeo.com/6098223 Uploaded 2,054 Plays 3 Comments

Poemes

Marià Sais Ribas

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.