1. En introduktionsföreläsning i sex delfilmer till ämnet lagrad arkitektur. Föreläsningen visar hur man kan använda interface i Java för att abstrahera exempelvis lagring. I exemplet visas hur en klientklass (ett program med main-metod i detta fall) kan använda en fabrik för att få en referens till ett objekt av interface-typ för att hantera lagring av data om studenter.

  Poängen med abstraktionslager är att separera uppgiffter i ett program och skapa skyddande lager för att underlätta modularisering och utbytbara komponenter.

  Klientklassen (programmet) ska inte behöva bry sig om *hur* studenter är lagrade utan skall bara använda ett abstrakt sätt för att hämta student-objekt från "lagringen".

  Om systemet utvecklas och man byter ut sättet på vilket studentdata lagras, så kommer inte Main-klassen (programmet) behöva skrivas om.

  Film 1/6

  # vimeo.com/200193977 Uploaded 88 Plays 0 Comments
 2. En introduktionsföreläsning i sex delfilmer till ämnet lagrad arkitektur. Föreläsningen visar hur man kan använda interface i Java för att abstrahera exempelvis lagring. I exemplet visas hur en klientklass (ett program med main-metod i detta fall) kan använda en fabrik för att få en referens till ett objekt av interface-typ för att hantera lagring av data om studenter.

  Poängen med abstraktionslager är att separera uppgiffter i ett program och skapa skyddande lager för att underlätta modularisering och utbytbara komponenter.

  Klientklassen (programmet) ska inte behöva bry sig om *hur* studenter är lagrade utan skall bara använda ett abstrakt sätt för att hämta student-objekt från "lagringen".

  Om systemet utvecklas och man byter ut sättet på vilket studentdata lagras, så kommer inte Main-klassen (programmet) behöva skrivas om.

  Film 2/6

  # vimeo.com/200193961 Uploaded 60 Plays 0 Comments
 3. En introduktionsföreläsning i sex delfilmer till ämnet lagrad arkitektur. Föreläsningen visar hur man kan använda interface i Java för att abstrahera exempelvis lagring. I exemplet visas hur en klientklass (ett program med main-metod i detta fall) kan använda en fabrik för att få en referens till ett objekt av interface-typ för att hantera lagring av data om studenter.

  Poängen med abstraktionslager är att separera uppgiffter i ett program och skapa skyddande lager för att underlätta modularisering och utbytbara komponenter.

  Klientklassen (programmet) ska inte behöva bry sig om *hur* studenter är lagrade utan skall bara använda ett abstrakt sätt för att hämta student-objekt från "lagringen".

  Om systemet utvecklas och man byter ut sättet på vilket studentdata lagras, så kommer inte Main-klassen (programmet) behöva skrivas om.

  Film 3/6

  # vimeo.com/200193946 Uploaded 56 Plays 0 Comments
 4. En introduktionsföreläsning i sex delfilmer till ämnet lagrad arkitektur. Föreläsningen visar hur man kan använda interface i Java för att abstrahera exempelvis lagring. I exemplet visas hur en klientklass (ett program med main-metod i detta fall) kan använda en fabrik för att få en referens till ett objekt av interface-typ för att hantera lagring av data om studenter.

  Poängen med abstraktionslager är att separera uppgiffter i ett program och skapa skyddande lager för att underlätta modularisering och utbytbara komponenter.

  Klientklassen (programmet) ska inte behöva bry sig om *hur* studenter är lagrade utan skall bara använda ett abstrakt sätt för att hämta student-objekt från "lagringen".

  Om systemet utvecklas och man byter ut sättet på vilket studentdata lagras, så kommer inte Main-klassen (programmet) behöva skrivas om.

  Film 4/6

  # vimeo.com/200193927 Uploaded 48 Plays 0 Comments
 5. En introduktionsföreläsning i sex delfilmer till ämnet lagrad arkitektur. Föreläsningen visar hur man kan använda interface i Java för att abstrahera exempelvis lagring. I exemplet visas hur en klientklass (ett program med main-metod i detta fall) kan använda en fabrik för att få en referens till ett objekt av interface-typ för att hantera lagring av data om studenter.

  Poängen med abstraktionslager är att separera uppgiffter i ett program och skapa skyddande lager för att underlätta modularisering och utbytbara komponenter.

  Klientklassen (programmet) ska inte behöva bry sig om *hur* studenter är lagrade utan skall bara använda ett abstrakt sätt för att hämta student-objekt från "lagringen".

  Om systemet utvecklas och man byter ut sättet på vilket studentdata lagras, så kommer inte Main-klassen (programmet) behöva skrivas om.

  Film 5/6

  # vimeo.com/200193906 Uploaded 44 Plays 0 Comments

Java - introduktion till lagrad arkitektur

Rikard and Henrik Plus

En föreläsning uppdelad i sex filmer. Introducera ämnet lagrad arkitektur för Java-program.

Lagrad arkitektur går ut på att skapa abstraktionslager för att klasser skall vara löst kopplade till varandra. En viktig del är att använda interface som typ…


+ More

En föreläsning uppdelad i sex filmer. Introducera ämnet lagrad arkitektur för Java-program.

Lagrad arkitektur går ut på att skapa abstraktionslager för att klasser skall vara löst kopplade till varandra. En viktig del är att använda interface som typ för att skydda klientkod från beroende av konkreta klasser.

I exemplet visas en simpel applikation som hämtar data om studenter från en lagring.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.