1. Draudzes "Kristus Pasaulei" 12 gadu jubilejas konferencē semināru "Uzticība un neuzticība. Bīstamie dēli." vadīja Lighthouse Chapel International draudžu bīskaps Eiropā, Lielbritānijā un Karību reģionā - Ričards Erī.

  Dievs vēlas mums dot gudrību, kā aizsargāt draudzi, un tā ir mācība par uzticību un neuzticību. Ja šo mācību noliek malā, tiek atraisītas iespējas velnam draudzē darīt, ko vien viņš grib, un cilvēki garīgi iet bojā nezināšanas dēļ. Sātans sabojās visu, ja draudzē nebūs uzticības. Neuzticamie cilvēki ir pilni ar nepiedošanu un rūgtumu. Vēro tos, kas sāk sūdzēties par draudzi, mācītāju, ir aizvainoti un netiek galā ar to, jo ar aizvainotu cilvēku ir bīstami būt kopā. Vienmēr izvēlies piedot! Nepiedošana un rūgtums reiz nāks gaismā. Neuzticamie cilvēki arī domā, ka spēj aizstāt savu mācītāju un ieņemt viņa vietu. Kad viņi pamet draudzi, šie cilvēki turpina kopēt savu mācītāju jeb garīgo tēvu, sacenšoties ar viņu sasniegumos, taču paši nespēj neko jaunu radīt, jo šo spēju sniedz Svētais Gars!
  - - -
  Esi aicināts atbalstīt draudzes darbu ziedojot: marcisjencitis.lv/ziedojumiem

  # vimeo.com/405190893 Uploaded 24 Views 0 Comments
 2. Draudzes "Kristus Pasaulei" 12 gadu jubilejas konferencē semināru "Uzticība un neuzticība." vadīja Lighthouse Chapel International draudžu bīskaps Eiropā, Lielbritānijā un Karību reģionā - Ričards Erī.

  Ja mēs vēlamies celt lielu draudzi un lielu kalpošanu Dievam, tad ir vajadzīgi uzticami kalpotāji. Uzticamība ir lielas draudzes pamatā. Ja tu vēlies būt kalpotājs, kam Dievs un draudzes mācītājs var uzticēties, tad tev ir jāattīsta sevī pareiza attieksme pret draudzes vīziju, kalpošanu un Dieva iecelto mācītāju. Pieņem, ka tava draudze ir tavas garīgās mājās uz mūžiem un kļūsti par patiesu sava garīgā tēva bērnu! Bērni paklausa saviem vecākiem un cenšas it visā viņiem līdzināties. Dievs ir devis mums garīgos tēvus, lai mēs mācītos no viņiem un palīdzētu viņiem iet Dieva vīzijā. Caur uzticamību tu saņemsi Dieva svētību un sava garīgā tēva svaidījumu kalpot Dievam!
  - - -
  Esi aicināts atbalstīt draudzes darbu ziedojot: marcisjencitis.lv/ziedojumiem

  # vimeo.com/405190319 Uploaded 6 Views 0 Comments
 3. Draudzes "Kristus Pasaulei" 12 gadu jubilejas konferencē semināru "Uzticama cilvēka pazīmes." vadīja Lighthouse Chapel International draudžu bīskaps Eiropā, Lielbritānijā un Karību reģionā - Ričards Erī.

  Uzticamība ir vissvarīgākā draudzes kalpotāja un vadītāja īpašība. Talanti, prasmes, pat svaidījums nav tik svarīgi kā uzticamība. Tikai kopā ar uzticamiem cilvēkiem ir iespējams uzcelt lielu draudzi. Neuzticamiem cilvēkiem, kas saceļas pret draudzes vadītājiem un mācību, ir tas pats gars, kas Luciferam, Jūdam un Absolomam Bībelē. Šādi cilvēki sagrauj draudzi, aizejot un aizvedot sev līdzi citus, kuros viņi ir iesējuši šo sacelšanos un neuzticamību. Neuzticamie nekad nav mierā ar to, kas viņiem ir draudzē. Ja mēs vēlamies būt uzticami, mums ir jābūt pateicīgiem un apmierinātiem ar visu labo, ko Dievs mums dod caur draudzi un tās garīgajiem vadītājiem. Kļūsti par uzticamu dēlu un meitu savam garīgajam tēvam draudzē! Šādu uzticību var salīdzināt ar laulību, kad esam solījušies būt kopā līdz galam, tāpēc jūtamies droši un varam no sevis atdot visu, zinot, ka šī ir mūsu draudze, garīgās mājas, kur paliksim vienmēr, un Dievs caur šādu uzticību varēs mūs svētīt pilnā mērā!
  - - -
  Esi aicināts atbalstīt draudzes darbu ziedojot: marcisjencitis.lv/ziedojumiem

  # vimeo.com/405189820 Uploaded 9 Views 0 Comments
 4. Ja mēs esam lepni, mēs atgrūžam citus cilvēkus un Dieva svētības savā dzīvē. Turpretī, ja esam pazemīgi, tad apzināmies, ka mums daudz kas nāk no Dieva žēlastības un nevis mūsu darbu dēļ. Lepnība neļauj tev ieskatīties sevī un liek nosodīt citus cilvēkus. Mums ir jāliek nost sava lepnība, lai palīdzētu gan sev, gan citiem. Tikai Kristū mēs dzīvojam patiesi, taču jāsaprot, ka ticība Kristum bez darbiem ir mirusi. Mums ir jāapliecina sava ticība ar vārdiem un darbiem, nevis tikai sirdī jātic. Ja tev būs liela ticība un vīzija jeb redzējums, ja tu būsi paklausīgs Dieva Vārdam un Viņa iedibinātajai sistēmai draudzē, tad tu būsi svētīts un redzēsi Dieva brīnumus savā un citu dzīvēs. Redzējums, atklāsme un rīcība atnes varenu rezultātu. Redzi, tici un dari Dieva gribu!
  ---
  Семинар "Тебе нужно Божье Слово" на конференции в честь 12-летия церкви "Христос Миру" провел пастор церкви "Новое Поколение" в Украине Алексей Захаренко.

  Если мы гордые, то мы отталкиваем других людей и Божьи благословения для своей жизни. А если мы смиренные, то осознаем, что многое зависит от Божьей милости, а не от наших дел. Гордость не позволяет нам смотреть на себя и заставляет осуждать других людей. Мы должны отвергнуть свою гордость, чтобы помочь как себе, так и другим. Только во Христе мы живём по-настоящему, но мы должны понимать, что вера без дел мертва. Мы должны подтверждать свою веру словами и делами, а не просто верить в сердце. Если у тебя будет великая вера и видение, если ты будешь послушен Божьему Слову и установленной Им системе в церкви, тогда ты будешь благословен и увидишь Божьи чудеса в своей жизни и жизни других людей. Видение, откровение и действие приносит великий результат. Мечтай, верь и выполняй Божью волю!
  - - -
  Esi aicināts atbalstīt draudzes darbu ziedojot: marcisjencitis.lv/ziedojumiem

  # vimeo.com/401917924 Uploaded 6 Views 0 Comments
 5. Draudzes "Kristus Pasaulei" 12 gadu jubilejas konferencē semināru "" Lūgšana un pazemība"" vadīja Ukrainas – draudzes „Jaunā paaudze” mācītājs Aleksejs Zaharenko.

  Šajā seminārā mācītājs Aleksejs Zaharenko dalījās ar savu dzīvesstāstu un to, kā notika viņa atgriešanās pie Dieva. Savā dzīvē viņš ir piedzīvojis Dieva vareno spēku, kas palīdzēja viņam izkļūt no narkotiku atkarības un sākt dzīvot jaunu, izmainītu dzīvi. Dievam nav nekā neiespējama, Viņa žēlastība un mīlestība ir brīnumaina, to nevar izprast. Tāpēc ir ļoti svarīgi iestāties lūgšanās par cilvēkiem, lai arī viņi varētu piedzīvot Dieva spēku savās dzīvēs. Izaugsme un garīgā atmoda nāk no lūgšanas, ja mēs lūdzam, gavējam un zemojamies Dieva priekšā, tad Viņš glābs mūsu pilsētas un tautu. Arī mēs esam varējuši iepazīt Dievu, jo kāds par mums lūdza, pie mums nāca un sludināja. Dievs ir uzticams. Turpini ticēt, degt, un tu piedzīvosi varenu Dievu savā un citu cilvēku dzīvēs!
  ---
  Семинар "Молитва и смирение" на конференции в честь 12-летия церкви "Христос Миру" провел пастор церкви "Новое Поколение" в Украине Алексей Захаренко.

  На этом семинаре пастор Алексей Захаренко поделился своей историей жизни и о том, как он пришел к Богу. В своей жизни он пережил великую Божью силу, которая помогла ему избавиться от наркотической зависимости и начать новую, измененную жизнь. Для Бога нет ничего невозможного, Его милость и любовь невероятная и необъяснимая. Поэтому так важно молиться за людей, чтобы и они могли пережить Божью силу в своих жизнях. Рост и духовное пробуждение исходят от молитв, когда мы молимся, постимся и смиряемся перед Богом, тогда Он спасает наши города и народ. Также и мы познали Бога только потому, что кто-то за нас молился, посещал нас и проповедовал нам. Бог верен. Продолжай верить, гореть, и ты переживаешь величие Бога в своей жизни и жизни окружающих!
  - - -
  Esi aicināts atbalstīt draudzes darbu ziedojot: marcisjencitis.lv/ziedojumiem

  # vimeo.com/400501358 Uploaded 11 Views 0 Comments

Semināri

Kristus Pasaulei PRO

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.