1. Live stream worship: 11/8/2020 - 1:00 PM
  Sứ điệp: CHÚA CÙNG ĐI VỚI TÔI
  kinh Thánh: Xuất-ê-díp-tô-ký 33:11-17
  Giảng luận: Mục Sư Kiêm

  # vimeo.com/476956993 Uploaded 14 Views 0 Comments
 2. Live stream worship: 11/01/2020 - 1:00 PM
  Sứ điệp: Vượt Qua Sự Lo Lắng
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:24-34
  Thầy Võ Xuân Cảnh

  # vimeo.com/474531232 Uploaded 12 Views 0 Comments
 3. Live stream worship: 09/27/2020 - 1:00 PM
  Sứ điệp: KÍNH TRỌNG NHAU TRONG CHÚA
  kinh Thánh Cô-lô-se 3:18-4:1
  Mục Sư: Lê Văn Kiêm

  # vimeo.com/462508752 Uploaded 14 Views 0 Comments
 4. Live stream worship: 09/13/2020 - 1:00 PM
  Sứ điệp: NẮM CHẶT TAY CHÚA
  kinh Thánh Cô-lô-se 2:16-23
  Mục Sư: Lê Văn Kiêm

  # vimeo.com/457600122 Uploaded 16 Views 0 Comments
 5. # vimeo.com/457388756 Uploaded 16 Views 0 Comments

Living Word Community Church of San Jose

HTTLVN Ngôi Lời

Sermons

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.